Toiminimestä OsakeyhtiöönYrittäjävinkit

Toiminimestä osakeyhtiöön: osakkeiden matemaattinen arvo

Kun puhutaan osakeyhtiön eduista suhteessa muihin yhtiömuotoihin, verotus nousee yhdeksi merkittäväksi syyksi vaihtaa yhtiömuodoksi osakeyhtiö. Varsinkin, jos liikevaihto alkaa kasvaa: eräs nyrkkisääntö on, että jos yrittäjän verotettava ansio nousee yli 75 000€:n, niin kannattaa harkita osakeyhtiömuotoa jo pelkästään verotuksen takia.

Osakeyhtiömuodossa on paljon etuja, joista muutamia käsittelemme tässä artikkelissa, mutta erityisesti osakeyhtiön verotus on tärkeä seikka, joka kannattaa ottaa huomioon. Joillekin yrittäjille juuri huojennettu osingonjako on merkittävä tapa säästää veroissa. Tässä blogipostissa käsittelemme huojennettuun osingonjakoon liittyvää osakkeiden matemaattista arvoa.

Osakkeen matemaattinen arvo

Huojennetun osingonjaon arvo saa olla maksimissaan 8% osakkeiden matemaattisesta arvosta. Osakkeen matemaattinen arvo lasketaan jakamalla yrityksen nettovarallisuus (varat-velat) osakkeiden lukumäärällä. Eli osakkeen matemaattinen arvo tavallaan kertoo kuinka suuri osa yrityksen varoista voidaan osoittaa yksittäiselle osakkeelle.

Yrityksen varoilla tarkoitetaan käyttö-, vaihto-, sijoitus- ja rahoitusomaisuuta, eli käytännössä pitkälti taseen vastaavaa -puolen eriä, täydennettynä muutamilla poikkeuksilla ja oikaisuilla. Yrityksen varoilla siis viitataan siten niihin pitkä- ja lyhytaikaisiin resursseihin, joita yrityksellä on käytettävissä yrityksen toimintaan.

Vaikka matemaattinen arvo on periaatteessa helppo laskea itse, se on yksityiskohtien ja poikkeuksien takia hyvä varmistaa kirjanpitäjän kanssa.

Yrityksen veloilla tarkoitetaan niitä eriä, jotka on merkitty taseen vastattaviin vieraaseen pääomaan, täydennettynä muutamilla poikkeuksilla ja oikaisuilla. Eli konkreettisesti velkoja, jotka yrityksen pitää maksaa takaisin ulkopuolisille tahoille. Huomionarvoista on, että pääomalaina merkitään usein vieraaseen pääomaan. Vain jos laina täyttää IAS 32 -tilinpäätösstandardin vaatimukset, niin se voidaan viedä omaan pääomaan. IAS-asetuksella tarkoitetaan kirjanpitolaissa kansainvälisten tilinpäätösstandardien soveltamisesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta.

On tärkeää huomata, että nettovarallisuus on verottajan termi, ja sitä laskiessa pitää huomioida kirjanpitoerien verotuksellinen arvo, joka voi poiketa kirjanpitoarvosta. Esimerkiksi yrityksen omistamien kiinteistöjen tai osakkeiden verotusarvo voi erota kirjanpitoarvosta, eikä laskennallisia verovelkoja tai -saamisia lueta osaksi varoja tai velkoja. Verotus ja kirjanpito sisältävät paljon byrokratiaa ja poikkeuksia, joten suosittelemme varmistamaan oikeat luvut kirjanpitäjän kanssa.

Yrityksen matemaattisen arvon muodostuminen

Osakkeiden matemaattinen arvo lasketaan jakamalla yrityksen nettovarallisuus osakkeiden määrällä. Yrityksen korkeasta matemaattisesta arvosta on hyötyä, kun yritys jakaa huojennettua osingonjakoa, joka saa olla 8% osakkeiden matemaattisesta arvosta. Jos osakeyhtiö on uusi, eikä aiempia tilinpäätöksiä ole taustalla, osakkeen matemaattinen arvo muodostetaan osakkeiden nimellisarvosta tai merkintähinnasta. Useilla aloittavilla yrityksillä aloituspääoma on tämän hetkisen lain mukainen vähimmäismäärä 2500€ ja heinäkuusta eteenpäin voi osakeyhtiön perustaa ilman alkupääomaa.

Yrityksen arvonmäärittämisessä on tärkeää hyvin tehty tasekirja.

Jos yrityksellä on ollut toimintaa, niin yrityksen matemaattinen arvo muodostuu tase-eristä. Eli niistä varoista ja veloista, joita yritys on merkinnyt taseeseensa. Tämä tarkoittaa sitä, että oikeilla kirjanpitomerkinnöillä on tärkeä osa yrityksen arvon muodostumisessa. On tärkeää huomioida mitä kaikkea taseeseen saa merkitä ja mihin tase-erään se sopii. Esimerkiksi “pääomalainojen” ja “sijoitetun vapaan oman pääoman” suhteen tulee olla todella tarkkana, että noudatetaan IAS-asetuksen standardeja. Siksi hyvän kirjanpitäjän löytämisellä on yritykselle paljon merkitystä.

Yksinkertaisimmillaan yrityksen matemaattinen arvo lasketaan vähentämällä yrityksen varoista yrityksen velat, jolloin saadaan nettovarallisuus, joka jaetaan osakkeiden määrällä. Nettovarallisuuden laskemisessa on kuitenkin useampi kommervenkki, joten laskelmat kannattaa tehdä ammattilaisen, esimerkiksi kirjanpitäjän tai tilitoimiston, kanssa. Kirjanpitäjällä on myös tärkeä tehtävä yrityksen arvon määrittämisessä: hyvin tehty kirjanpito ja tasekirja mahdollistavat oikeaoppisen huojennetun osingonjaon.

Select Financial Services on tilitoimisto Helsingissä. Toimistomme sijaitsee Ateneumin vieressä, mutta tarjoamme tilitoimistopalveluita ja kirjanpitoa digitaalisten työkalujen avulla ympäri Suomen. Kun pyörität liiketoimintaasi sähköisen taloushallinnon kautta, ei etäisyyksillä tai kellonajalla ole väliä. Select avaa blogissaan näitä sähköisen taloushallinnon käytäntöjä ja prosesseja.

Arttu Talvitie

Arttu Talvitie

Arttu on pitkän linjan tekijä monella eri saralla. Hän on toiminut yrittäjänä ja freelancerina niin tapahtumatuotannossa kuin visuaalisella alalla. Opiskelukokemusta kertyi Aallon kauppakorkeakoulussa, ja sieltä matka jatkui uraksi startup-maailmassa, missä Arttu oli mukana kasvattamassa Holvia kuudesta työntekijästä yli kuudenkymmenen ihmisen yritykseksi. Tekeminen ja asioiden aikaansaaminen on aina ollut Artun suurimpia motivaattoreita, kuten myös uuden oppiminen ja kokemuksien kerääminen. Selectillä Arttu tekee myyntiä ja markkinointia, sekä auttaa asiakkaita ratkaisemaan liiketoimintahaasteitaan. Liittyivät ne sitten hinnoitteluun, rahoituksen hakemiseen tai oikeastaan mihin vain.