Toiminimestä OsakeyhtiöönYrittäjävinkit

Miksi vaihtaisit toiminimen osakeyhtiöksi: verotus

Moni aloittaa yrittäjyyden toiminimellä. Toiminimen saa perustettua ilman alkupääomaa ja mm. kirjanpitovaatimukset ovat kevyempiä kuin muilla yritysmuodoilla. Toisaalta ensi kesästä lähtien osakeyhtiön voi perustaa ilman alkupääomaa ja osakeyhtiön kirjanpito mahdollistaa esimerkiksi verojen optimoinnin yrittäjälle sopivaksi. Siksi yrittäjän kannattaa miettiä vaihtaako toiminimestä osakeyhtiöksi, varsinkin jos liikevaihto alkaa kasvamaan.

Toiminimen ja osakeyhtiön verotus

Osakeyhtiö voi olla yrittäjälle verotuksellisesti kannattavampi kuin toiminimi. Kun yrityksen tulos alkaa kasvamaan, voi yrittäjä saada merkittäviäkin verohyötyjä esimerkiksi huojennetun osingonjaon ansiosta. Tähän toisaalta vaikuttaa paljon myös toiminimen tulos ja nettovarallisuus, sekä yrittäjän muut tulot, ja se kuinka usein yrittäjällä on tarve nostaa rahaa henkilökohtaiseen kulutukseen.

Kerromme tässä blogipostissa siitä millaisia verohyötyjä osakeyhtiö voi saada suhteessa toiminimeen. Mutta koska tekijöitä on monia, kannattavuuslaskelmat on hyvä käydä läpi kirjanpitäjän kanssa seikkaperäisesti ennen kuin tekee päätöksen yhtiömuodon vaihdosta.

Huojennettu osingonjako listaamattomasta yhtiöstä

Huojennettu osingonjako voi tarjota omistajayrittäjälle merkittävän verohyödyn: jos yrityksen jakamat osingot ovat alle 8% osakkeiden matemaattisesta osakearvosta, niin 75% osingoista saadaan verottomina 150 000 euroon saakka ja pääomatuloa maksetaan vain lopuista 25%:sta.Eli, jos matemaattinen osakearvo on esimerkiksi 1 000 000, niin 8% olisi rahassa 80 000€. Huojennetun osingon tapauksessa tämä tarkoittaisi sitä, että yrittäjä voi nostaa 80 000 euron arvosta osinkoja, joita koskee huojennettu verotus.

Mikäli yksi omistajayrittäjä nostaa tämän 80 000€, saa hän siitä verottomasti 75% eli 60 000€. Pääomatuloveroja hän maksaa 25 prosentista, eli 20 000 eurosta. Pääomatuloveroprosentti määräytyy sen mukaan paljonko saa pääomatuloja, mutta useimmiten se on 30%. Silloin esimerkin omistajayrittäjä maksaa 80 000€:n osingoista veroja 6000€ (30% * 20 000€ = 6 000€). Eli osingoista on maksettu kokonaisuudessaan veroa 7,5% ( 6000€ / 20 000€ = 0,075)

On kuitenkin tärkeää huomioida, että ennen kuin yritys voi jakaa osinkoja, yrityksen pitää maksaa tuloksestaan yhteisöveroa 20%. Tämä pienentää summaa, joka yrityksellä on käytettävissä osingonjakoon, eli tavallaan osingoista maksetaan veroja jo ennen kuin niitä jaetaan. Toisaalta, jos yrittäjä maksaa itselleen palkkaa yrityksestä, niin silloinkin yrityksen pitää maksaa palkkojen sivukuluja, jotka pienentävät tulosta, eivätkä päädy yrittäjän omaan taskuun.

Useimmiten omistajayrittäjälle on edullisinta ottaa osa tuloistaan palkkana ja osa osinkoina. Se, miten tämä suhde jakaantuu riippuu monista tekijöistä: yrityksen matemaattinen arvo, yrittäjän ansio- ja pääomatulot eri lähteistä ja muut yrityksen tulokseen vaikuttavat tekijät. Sen takia yrittäjän on hyvä käydä numerot läpi kirjanpitäjän kanssa ja varmistaa kannattaako tämän vaihtaa yhtiömuotoa.

Huojentamaton osingonjako listaamattomasta yrityksestä

Mikäli yritys jakaa osinkoja enemmän kuin 8% yrittäjän osakkeiden matemaattisesta arvosta, niin silloin 8% verotetaan huojennetusti yllä olevan esimerkin mukaan, ja ylimenevästä osuudesta 75% verotetaan ansiotulona ja 25% saa verottomana. Mikäli yrittäjällä on 100 000 euron arvosta osakkeita ja hän saa kyseisestä yrityksestä osinkoa 20 000€, niin:

1) Hän saa 8% eli 8000€ osingoista huojennettuna: 6000€ (75%) verottomana ja 2000 (25%) veron alaisena. Yhteensä hän maksaa huojennettusta osingonjaosta veroja 600€ (=30%*2000) .

2) 8000€:n ylimenevästä osuudesta (12 000€) ei saa huojennuksia. Tällöin verotettavan ja verottoman osuuden suhteet vaihtavat päittäin paikkaa: 8000€ (75% * 12000) on veron alaista ja 4000€ (25% * 12000) saa verottomana. Eli yli menevästä osuudesta maksetaan veroa 2400€ (=30% * 8000).

3) Yhteensä veroja tulee maksetuksi 20 000€:n osingoista siis 600€ + 2400€ = 3000€. Eli veroja maksetaan koko summasta yhteensä 15% (3000€ / 20 000€ = 0,15)

Osakeyhtiön verotus voi olla siis halvempaa kuin toiminimen, varsinkin jos liiketoiminta alkaa kasvamaan. Tähän vaikuttaa kuitenkin moni tekijä ja laskelmat kannattaa tehdä yhdessä kirjanpitäjän kanssa. Usein kuitenkin puhutaan, että yrittäjän kannattaa harkita osakeyhtiötä viimeistään siinä vaiheessa, kun tuloveroprosentti lähestyy 26%:a tai verotettava tulo on yli 50 000€. Tämä ei ole kuitenkaan koko totuus, joten konsultoi kirjanpitäjääsi, jos haluat vaihtaa yritysmuotoa.

Mikäli olet kiinnostunut vaihtamaan toiminimesi liiketoiminnan osakeyhtiöksi, me voimme auttaa. Yhteyden saa helposti sähköpostitse: arttu@selectfinancial.fi

 

Select Financial Services on tilitoimisto Helsingissä. Toimistomme sijaitsee Ateneumin vieressä, mutta tarjoamme tilitoimistopalveluita ja kirjanpitoa digitaalisten työkalujen avulla ympäri Suomen. Kun pyörität liiketoimintaasi sähköisen taloushallinnon kautta, ei etäisyyksillä tai kellonajalla ole väliä. Me emme tee pelkästään kirjanpitoa, vaan olemme asiakkaillemme kokonaisvaltainen taloushallinnon kumppani. Lue lisää asiakkaistamme.

Arttu Talvitie

Arttu Talvitie

Arttu on pitkän linjan tekijä monella eri saralla. Hän on toiminut yrittäjänä ja freelancerina niin tapahtumatuotannossa kuin visuaalisella alalla. Opiskelukokemusta kertyi Aallon kauppakorkeakoulussa, ja sieltä matka jatkui uraksi startup-maailmassa, missä Arttu oli mukana kasvattamassa Holvia kuudesta työntekijästä yli kuudenkymmenen ihmisen yritykseksi. Tekeminen ja asioiden aikaansaaminen on aina ollut Artun suurimpia motivaattoreita, kuten myös uuden oppiminen ja kokemuksien kerääminen. Selectillä Arttu tekee myyntiä ja markkinointia, sekä auttaa asiakkaita ratkaisemaan liiketoimintahaasteitaan. Liittyivät ne sitten hinnoitteluun, rahoituksen hakemiseen tai oikeastaan mihin vain.