Yrittäjävinkit

Arvonlisäveron alarajahuojennus

Arvonlisäveron alarajahuojennus on huomattava etu yrittäjälle, erityisesti aloittavalle tai sivutoimiselle yrittäjälle. Me tilitoimisto Selectillä teemme sähköistä kirjanpitoa ja olemme asiakkaillemme kokonaisvaltainen taloushallinnon kumppani, jolta saa tukea mihin tahansa liiketoimintatilanteeseen. Jaamme myös yrittäjyyteen liittyvää tietoa, vinkkejä ja ajankohtaisia uutisia blogissamme. Tässä artikkelissa käsittelemme arvonlisäveroa ja sen alarajahuojennusta.

Miten arvonlisävero toimii?

Arvonlisävero on vero, jonka perimisen valtio on ulkoistanut yrityksille. Yritys, joka on arvonlisäverovelvollinen, lisää asiakkaalta veloittamaansa summaan arvonlisäveron, jonka asiakas sitten maksaa yritykselle. Yritys taas tilittää oman arvonlisäverokautensa mukaan nämä perimänsä verot valtiolle. Arvonlisäverokausi voi olla toiminnan suuruudesta riippuen kuukausi, kvartaali tai vuosi. Ennen kuin yritys tilittää arvonlisäveron valtiolle, niin yritys saa vähentää summasta muille yrityksille maksamansa arvonlisäveron. Näin valtion saama verokertymä kohdistuu ainoastaan siihen lisäarvoon, jonka yritys on tuottanut omalla toiminnallaan. Tästä myös juontuu veron nimitys “arvonlisävero”.

Veron määrä vaihtelee riippuen siitä, millaista tuotetta tai palvelua yritys myy: yleinen arvonlisäveroprosentti on 24%, mutta tästä on poikkeuksina alennetut verokannat 14% (esim. ravinto) ja 10% (esim. Keikkaliput ja terveystuotteet). Veron määrä lisätään aina tuotteen tai palvelun hintaan: jos yritys on määrittänyt tuotteelle hinnaksi 200€, eikä sillä ole oikeutta olla alennetussa arvonverolisäkannassa, niin hintaan lisätään yleinen arvonlisäveroprosentti 24%, jolloin asiakkaalta veloitetaan 248€ (=200€*1.24). Tästä summasta yritys pitää 200€ liikevaihtona ja tekee veron suuruisen (48€) tilityksen valtiolle. 

Jos yllä olevassa esimerkissä yritys on maksanut tuotteen valmistamiseen tarvittavista arvonlisäverollisista raaka-aineista 62€, niin yritys saa vähentää niihin kuuluvan arvonlisäveron 12€ (=62€-(62€/1,24)). Tällöin yrityksen tarvitsee tilittää valtiolle ainoastaan 36€ (=“perityn alvin määrä 48€” – “maksetun alvin määrä 12€”). On hyvä huomata, että vaikka arvonlisäveron lisääminen tuotteen hintaan on helppo kertolasku (esim. 100€*1.24), niin laskiessa ostetun tuotteen arvonlisäveroa ei voida käyttää vain yksinkertaista kertolaskua vaan pitää turvautua esimerkiksi yllä olevaan kaavaan. Usein ei ole kuitenkaan tarpeen laskea ostetun tuotteen arvonlisäveroa, koska ostetusta tuotteesta pitää saada aina kuitti, missä arvonlisäveron määrä on eritelty. 

Miten arvonlisäveron alarajahuojennus toimii?

Arvonlisäveron alarajahuojennus on veroetu pienille yrittäjille, joiden liikevaihto jää alle 30 000€ per kalenterivuosi. Alarajahuojennuksella tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä, että mikäli yrityksen liikevaihto jää tarpeeksi pieneksi, niin silloin yritys saa pitää perimänsä arvonlisäverot, eikä niitä tarvitse tilittää eteenpäin valtiolle. Tämä voi olla merkittävä lisä pienen yrityksen tulokseen.

Alarajahuojennuksen saavat ne yritykset, jotka kuuluvat alv-rekisteriin ja joiden tilikauden (12 kk) liikevaihto on alle 30 000 euroa. Jos yrityksen liikevaihto on enintään 15 000 euroa (10 000 euroa vuonna 2020), yritys saa huojennukseen oikeuttavan arvonlisäveron kokonaan takaisin. Mikäli yrityksesi liikevaihto jää välille 15k€-30k€, niin voit helposti laskea saamasi alarajahuojennuksen verottajan laskurin avulla.

Mitä alarajahuojennus tarkoittaa yrityksen kannalta?

Ehkä olennaisin seikka alarajahuojennuksessa on kassa- ja tulovirtojen kasvu. Mikäli yritys jää alle 15 000€ alarajan ja saa pitää kaikki perimänsä alvit, niin tulovirrat kasvavat merkittävästi: 1000€ laskun päälle saa pitää vielä siihen kuuluvat alvit 240€. Tietyssä mielessä voidaankin ajatella, että pienen alarajahuojennukseen oikeutetun yrityksen kassavirrat ovat 24% suuremmat kuin isommilla yrityksillä.

On hyvä huomata, että koska alarajahuojennus nostaa tuloja, niin suuremmista tuloista peritään myös verot. Alarajahuojennuksesta takaisin saatavista alveista peritään yrityksien tulovero, eli yhteisövero (mikäli nämä rahat jäävät yrityksen kassaan tilinpäätöshetkellä). On myös tärkeä huomata, että alarajahuojennuksen yhteydessä puhutaan kalenterivuodesta. Mikäli tilikautesi on lyhyempi tai pidempi kuin kalenterivuosi, niin esimerkiksi myös alarajahuojennuksen raja-arvot suhteutetaan kalenterivuoteen: kuuden kuukauden tilikauden aikana alvin alarajahuojennuksen arvot ovat 7,5k€ ja 15k€, kun taas kahdellatoista kuukaudella ne ovat tutut 15k€ ja 30k€. 

Tilanteessa, missä yritys saa pitää kaikki perimänsä alvit, ei saa alv-hyötyä tehdyistä ostoksista: kun kaikki alvit saa pitää, ei alv-vähennyksistä ole hyötyä. Tässä tilanteessa yrityksen kannattaakin miettiä myös ostoksiensa arvonlisäverot realisoituvina kuluina. Mikäli kuitenkin saa pienemmän alarajahuojennuksen liikevaihtovälillä 15000-30000€, niin silloin myös vähennettävistä arvonlisäveroista on hyötyä. 

Alv:n alarajahuojennukseen aihepiirinsä kautta liittyvä seikka, yrityksen vähennyskelpoiset kulut, on yrittäjiä ehkä eniten askarruttava verotukseen liittyvä yksittäinen kysymys. Select on kirjoittanut aiheesta enemmänkin blogissaan, ja tarjoaa kaikille asiakkailleen apua verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Blogistamme voit lukea myös yrittäjän luontoiseduista

Arvonlisäveron alarajahuojennus – four more years!

Valitettavasti arvonlisäveron alarajahuojennus on poistumassa tulevaisuudessa. Tällä hetkellä se näyttäisi poistuvan käytöstä vuonna 2025, kun uusi EU-direktiivi poistaa alarajahuojennuksen arvonlisäverolaista. Me Selectillä toivomme, että alarajahuojennuksen tilalle tulisi jotain muuta pienyrittäjiä hyödyttävää. Onneksi hallituksen lakiesityksessä todetaankin, että uuden direktiivin myötä olisi enemmän liikkumavaraa kansallisen verovapauden raja-arvon asettamisessa, mikä voisi tarjota mahdollisuuksia myös yrittäjyyden tukemiseen.

Select Financial Services on tilitoimisto, joka tukee asiakkaitaan tilanteessa kuin tilanteessa. Autamme lakisääteisen kirjanpidon lisäksi rahoitushakemuksissa, liiketoiminnan kehittämisessä sekä yllättävissä liiketoimintaympäristön muutoksissa. Toimistomme sijaitsee Helsingin ydinkeskustassa Ateneumin vieressä, mutta tarjoamme sähköisiä tilitoimistopalveluita ja kirjanpitoa digitaalisten työkalujen avulla ympäri Suomen. Select avaa blogissaan kirjanpidon ja sähköisen taloushallinnon käytäntöjä sekä prosesseja. Jos tarvitset konsultoivaa tilitoimistoa, ota yhteyttä.

Arttu Talvitie

Arttu Talvitie

Arttu on pitkän linjan tekijä monella eri saralla. Hän on toiminut yrittäjänä ja freelancerina niin tapahtumatuotannossa kuin visuaalisella alalla. Opiskelukokemusta kertyi Aallon kauppakorkeakoulussa, ja sieltä matka jatkui uraksi startup-maailmassa, missä Arttu oli mukana kasvattamassa Holvia kuudesta työntekijästä yli kuudenkymmenen ihmisen yritykseksi. Tekeminen ja asioiden aikaansaaminen on aina ollut Artun suurimpia motivaattoreita, kuten myös uuden oppiminen ja kokemuksien kerääminen. Selectillä Arttu tekee myyntiä ja markkinointia, sekä auttaa asiakkaita ratkaisemaan liiketoimintahaasteitaan. Liittyivät ne sitten hinnoitteluun, rahoituksen hakemiseen tai oikeastaan mihin vain.