Virtuaali- ja kryptovaluutat

Virtuaalivaluuttojen verotus yritysverotuksessa

Kerromme tässä blogipostissa virtuaalivaluuttojen verotukseen liittyviä perusseikkoja. Aihe on kuitenkin monitahoinen ja suosittelemme kääntymään tilitoimistosi puoleen, mikäli aihe askarruttaa. Lähdemme käsittelemään aihetta kolmen kysymyksen kautta:

1) Mitä kryptovaluuttoihin liittyvä kuluja saa vähentää verotuksessa?
2) Mihin tulolähteeseen kryptovaluutat kuuluvat?
3) Mihin virtuaalivaluutat kuuluvat kirjanpidossa?
Loppuyhteenveto

Muokkaus 2021: Tämä blogaus on kirjoitettu 2019, ja saattaa siten sisältää osin vanhentunutta tietoa. Katso uusin kryptojen verotusta käsittelevä artikkelimme tästä.

Mitä kryptovaluutoihin liittyviä kuluja saa vähentää verotuksessa?

Tulon hankkimisesta ja säilyttämisestä johtuneet menot ovat lähtökohtaisesti vähennyskelpoisia myös virtuaalivaluuttojen tapauksessa. Esimerkiksi virtuaalivaluuttoja varten hankkimasi laitteisto ja käyttämäsi sähkö voidaan vähentää verotuksessa riippumatta siitä mihin virtuaalivaluutan arvo kehittyy.

Eniten kysymyksiä tuntuu herättävän se, että saako virtuaalivaluuttojen arvonalentumista vähentää verotuksessa. Koska virtuaalivaluutta ei ole virallista valuuttaa, verotuksessa ei oteta huomioon EVL 5 §:n 12 kohdassa ja 18 §:n 3 kohdassa tarkoitettuja valuuttakurssimuutoksia. Virtuaalivaluuttaan liittyvät realisoituneet arvonlaskut ja menetykset voivat kuitenkin olla vähennyskelpoisia elinkeinotoiminnan tulolähteessä. Siksi on olennaista selvittää, mihin tulolähteeseen yrityksen virtuaalivaluutat kuuluvat.

Mihin tulonlähteeseen kryptovaluutat kuuluvat?

Verolaissa on jäänteenä ajatus yrityksen erilaisista tulolähteistä: yrityksellä voi olla elinkeinotoiminnan, maatalouden ja henkilökohtaisia tulonlähteitä. Tämä erittely poistuu tulevan verovuoden 2020 alusta lähtien, mutta on vielä toistaiseksi voimassa.

Tulonlähde on hyvin merkittävä asia kryptovaluuttojen verotuksen kannalta: vain elinkeinotoiminnan tulonlähteeseen liittyvien virtuaalivaluuttojen arvonalentumisien tappiot saa vähentää verotuksessa. On hyvin todennäköistä, että kryptovaluuttatoimintasi kuuluu elinkeinontoiminnan piiriin, koska maatalouden tulonlähde on omalle allalleen spesifi ja henkilökohtainen tulolähde on harvinainen tapaus.

Mikäli kryptovaluutat ovat osa operatiivista toimintaasi, eli niitä käyttäen voi esimerkiksi ostaa tai myydä palveluita, niin silloin ne ovat osa elinkeinotoimintaasi. Myös päätoiminen tai muun elinkeinotoiminnan ohella harjoitettu sijoitustoiminta on useimmiten osa elinkeinotoiminnan tulolähteen toimintaa. Myös kryptovaluuttojen louhinta täyttää elinkeinotoiminnan piirteet.

Henkilökohtaiseksi tulolähteeksi voidaan nähdä esimerkiksi elinkeinotoimintaan liittymättömän kiinteistön vuokraamista, vaikka elinkeinotoiminnan ohella harjoitettu sijotustoiminta usein nähdäänkin elinkeinon tulonlähteeksi. Koska ohjeistus on häilyvä ja tilanteet monitahoisia, kannattaa aina konsultoida tilitoimistoa.

Mihin virtuaalivaluutat kuuluvat kirjanpidossa?

Virtuaalivaluuttojen sijoittaminen kirjanpitoon riippuu siitä miten niitä käytetään ja miten ne ovat saatu yritykseen. Tässä eriteltynä yleisimmät tilanteet:

Osto ja myyntitoiminnassa: Jos kaupankäynti täyttää elinkeinotoiminnan tunnusmerkit, virtuaalivaluutta kuuluu lähtökohtaisesti yrityksen vaihto-omaisuuteen.

Sijoitustoiminnassa: Yrityksen virtuaalivaluuttaan perustuvaa sijoitustoimintaa voidaan pitää elinkeinotoimintana, jos se on jatkuvaa, suunnitelmallista, aktiivista, taloudellisen riskin ottavaa ja voittoa tavoittelevaa. Tällöin virtuaalivaluutta kuuluu lähtökohtaisesti rahoitusomaisuuteen.

Satunnaisessa sijotustoiminnassa: Muun elinkeinotoiminnan ohella harjoitettu sijoitustoiminta on usein osa elinkeinotoiminnan tulolähteen toimintaa. Tällöin virtuaalivaluutta kuuluu lähtökohtaisesti rahoitusomaisuuteen.

Virtuaalivaluuttojen louhinnassa: Louhinnasta vastineeksi saadun virtuaalivaluutan omaisuuslaji riippuu louhintamenetelmän lisäksi muun muassa yrityksen harjoittaman toiminnan luonteesta. Virtuaalivaluutan tulolähde ja omaisuuslaji ratkaistaan siten tapauskohtaisesti. Jos virtuaalivaluutan louhintaa voidaan pitää elinkeinotoiminnan tulolähteeseen kuuluvana toimintana, louhinnasta vastineeksi saatu virtuaalivaluutta kuuluu tällöin yleensä rahoitusomaisuuteen.

Loppuyhteenveto

– Tulonhankintaan liittyvät kulut ovat verovähennyskelpoisia myös virtuaalivaluuttojen tapauksessa.

– Virtuaalivaluuttojen arvonalentumisen voi vähentää verotuksessa mikäli valuutat liittyvät elikeinontulonlähteeseen. Todennäköisesti virtuaalivaluuttasi liityvät elinkeinon tulolähteeseen, mutta varmista tämä kirjanpitäjältäsi.

– Virtuaalivaluutat sijoitetaan kirjanpidossa pääasiassa joko vaihto- tai rahoitusomaisuuteen riippuen siitä, miten niitä käytetään ja miten ne ovat hankittu.

– Kryptovaluutan verotusarvo muodostuu jokaisella vaihdantahetkellä ja jokaisesta hetkestä on tärkeää tallentaa kirjanpitoa varten tosite jonka myötä pystyy myös laskemaan euromääräisen arvon transaktiolle. Tämä koskee myös vaihdantaa kryptovaluuttojen välillä.

Mikäli tarvitset krypto- ja virtuaalivaluutat tuntevan tilitoimiston, niin ota yhteyttä ja keskustellaan asiasta lisää: https://selectfinancial.fi/yhteystiedot/ Teemme myös tarvittaessa Verohallinnolle ennakkoratkaisupyyntöjä, joista saadaan varmistus kirjaustavalle. Tarvittaessa hoidamme myös Oikauslautakunnan, Keskusverolautakunnan sekä Hallinto-oikeuden hakemukset.

Select Financial Services on tilitoimisto Helsingissä. Toimistomme sijaitsee Ateneumin vieressä, mutta tarjoamme tilitoimistopalveluita ja kirjanpitoa digitaalisten työkalujen avulla ympäri Suomen. Meiltä saat lakisääteisen kirjanpidon lisäksi tukea kaikkiin liiketoimintatilanteisiin, ja kun pyörität liiketoimintaasi sähköisen taloushallinnon kautta, ei etäisyyksillä tai kellonajalla ole väliä. Select avaa blogissaan kirjanpidon ja sähköisen taloushallinnon käytäntöjä sekä prosesseja.

Arttu Talvitie

Arttu Talvitie

Arttu on pitkän linjan tekijä monella eri saralla. Hän on toiminut yrittäjänä ja freelancerina niin tapahtumatuotannossa kuin visuaalisella alalla. Opiskelukokemusta kertyi Aallon kauppakorkeakoulussa, ja sieltä matka jatkui uraksi startup-maailmassa, missä Arttu oli mukana kasvattamassa Holvia kuudesta työntekijästä yli kuudenkymmenen ihmisen yritykseksi. Tekeminen ja asioiden aikaansaaminen on aina ollut Artun suurimpia motivaattoreita, kuten myös uuden oppiminen ja kokemuksien kerääminen. Selectillä Arttu tekee myyntiä ja markkinointia, sekä auttaa asiakkaita ratkaisemaan liiketoimintahaasteitaan. Liittyivät ne sitten hinnoitteluun, rahoituksen hakemiseen tai oikeastaan mihin vain.