Koronaviruksen vaikutukset yrittäjälleYrittäjävinkit

Uusi kustannustuki koronasta kärsineille yrityksille – hakuohjeet

Viime kesänä koronapandemiasta kärsineille yrityksille jaettiin kustannustukea, mutta valitettavasti ensimmäinen tukikierros sai osakseen paljon aiheellista kritiikkiä. Käsittelimme viime artikkelissamme sitä miten kritiikkiin on vastattu edellisellä hakukierroksella. Tässä artikkelissa annamme vinkkejä tuen hakemiseen.

1) Varaa kustannustukihakemukseen tarvittavat tiedot valmiiksi.
2) Hyväksyttävät kulut.
3) Kuinka paljon tukea myönnetään?
4) Miksi kustannustukihakemuksia lykätään?

Varaa kustannustukihakemukseen tarvittavat tiedot valmiiksi

Hakemuksen tulevat summat varmistetaan verottajan ja tulorekisterin tiedoista, mutta ne pitää silti syöttää manuaalisesti järjestelmään. Tiedot syötetään kuukausi kerrallaan, joten on hyvä ottaa kuukausikohtaiset kirjanpitoraportit työpöydälle (eikä esimerkiksi yhtä kirjanpitoajoa koko tukikaudesta 1.6.2020-31.11.2020). Koska verottajan tiedoissa ei ole eriteltynä mitkä kulut kuuluvat kustannustuen piiriin, niin yrittäjän pitää laskea tämä itse (tai tilitoimistonsa kanssa).

Kustannustukihakemukseen hyväksyttävät kulut

Kustannustuen ensimmäinen hakukierros sai kritiikkiä siitä, ettei kustannuksiin pystynyt sisällyttämään muuta kuin tarkkaan rajatut “kiinteät kulut”. Nyt hakemusprosessia on muutettu niin, että kuluihin voi sisällyttää kiinteiden kulujen lisäksi “joustamattomia kuluja”, mikä kuvastaa paremmin yritysten kustannusrakennetta ja tarpeita.

Joustamattomilla kuluilla tarkoitetaan sellaisia eriä, joita ei voida sopeuttaa toiminnan volyymia vastaavalla tavalla. Yrityksen on siis huolehdittava tällaisten erien mukaisista suoritteista, vaikka yrityksellä ei olisi myyntiä lainkaan, eikä joustamattomia kuluja ole mahdollista sopeuttaa toiminnan supistumista vastaavasti, toisin kuin esimerkiksi aine- ja tarvikemenoja tai uusia investointeja.

Tuen määräytymisperusteiksi luettavien joustamattomien kulujen sisältö voi yrityskohtaisesti olla erilainen. Joustamattomiin kuluihin voidaan lukea muun muassa vuokrakulut ja muut kulut liiketoiminnassa käytettävästä omaisuudesta, laite- ja esinevuokrat, käyttöoikeuskorvaukset, lisenssimaksut ja välttämättömät vuokratyövoiman kulut. Menetyksiä voivat olla esimerkiksi lopullisiksi osoittautuneet yrityksen ennakkomaksut.

Kuluista ei voi antaa kattavaa yleistä ohjetta, vaan jokainen tapaus ja yritys käsitellään erikseen. Siksi suosittelemmekin käymään asiaa läpi tilitoimistosi kanssa ennen hakemuksen täyttämistä.

Kuinka paljon kustannustukea myönnetään?

Kustannustuen määrä lasketaan kaavalla, joka huomioi tippuneen liikevaihdon ja joustamattomien kulujen suhteen. Uudella kierroksella tukisummasta ei vähennetä muita tukia kuin vakuutuskorvauksia, joten summat voivat olla tällä kierroksella edellistä korkeampia. Liikevaihdon on kuitenkin pitänyt tippua merkittävästi ennen kuin tuesta on suurempaa rahallista hyötyä.

Voit laskea suuntaa antavan arvion tuesta Valtiokonttorin sivuilta löytyvällä laskurilla tai tutkimalla alla olevaa taulukkoa:
korona kustannustuki taulukko

Miksi kustannustukihakemuksia hylätään?

Suomen yrittäjät julkaisivat tänään uutisen, jossa eritellään syitä miksi uuden koronatuen hakemuksia on hylätty. Syitä oli käytännössä kolme, joista olennaisin oli, ettei liikevaihto ole tippunut tarpeeksi. Lain sanamuoto on hyvin tarkka, eikä kustannustukia voida myöntää, jos liikevaihto ei ole tippunut vähintään 30%.

Toinen merkittävä syy hylkäyksille oli se, että haettu tukisumma jäi liian pieneksi (alle 2000€ tukia ei makseta). Riippuen joustamattomien kulujen määrästä liikevaihdon on pitänyt tippua enemmänkin kuin 30%, että tukisumma nousee yli 2000€:n rajoitteen. Kolmas syys oli verottajaan liittyvät syyt, eli todennäköisesti verovelka ilman maksujärjestelyä.

Kustannustukihakemus on helppo tehdä itse, jos tietää mitä tekee. Mikäli tarkat numerot epäilyttävät, niin kannattaa kääntyä tilitoimiston puoleen. Mikäli tarvitset tukea taloushallinnossa tai kirjanpidossa, niin Select voi auttaa.

Select Financial Services on tilitoimisto, joka tukee asiakkaitaan tilanteessa kuin tilanteessa. Autamme lakisääteisen kirjanpidon lisäksi rahoitushakemuksissa, liiketoiminnan kehittämisessä sekä yllättävissä liiketoimintaympäristön muutoksissa. Toimistomme sijaitsee Sanomatalossa, mutta tarjoamme sähköisiä tilitoimistopalveluita ja kirjanpitoa digitaalisten työkalujen avulla ympäri Suomen. Select avaa blogissaan kirjanpidon ja sähköisen taloushallinnon käytäntöjä sekä prosesseja. Tällä hetkellä kirjoitamme myös paljon koronaviruksen vaikutuksista yrittäjälle.