Koronaviruksen vaikutukset yrittäjälleYrittäjävinkit

Ketkä hyötyvät uudesta koronan tuomasta kustannustuesta?

Kun koronapandemia lähti kiihtymään alkuvuodesta 2020, alkoi myös laaja taloudellinen kriisi. Liiketoimintaa rajoitettiin, työntekijöitä lomautettiin ja kulutus kaiken kaikkiaan laski merkittävästi. Korjaavana liikkeenä tähän Suomen hallitus päätti kesällä jakaa kustannustukia yrityksille, jotta voitaisiin välttää konkurssien aalto. Kesällä ollut kustannustukien hakukierros sai osakseen kuitenkin paljon kritiikkiä siitä, että suuri osa yrityksistä karsittiin tuen ulkopuolelle.

Kustannustuen uudella kierroksella tämä kritiikki on huomioitu ja yritykset ovat nyt paljon laajemmin tuen piirissä. Tässä artikkelissa käsittelemme sitä, mitkä yritykset ovat oikeutettuja hakemaan koronaan liittyvää kustannustukea uudella hakukierroksella.

Kustannustuen toisella kierroksella ei ole toimialarajoitteita

Kun koronapandemian myötä ruvettiin jakamaan kustannustuen ensimmäistä kierrosta, tukiehtoihin luotiin toimialarajoitus. Rajoituksen ideana oli kohdistaa tuki niille toimialoille, jotka kärsivät eniten koronasta, mutta valitettavasti tuen valmistelussa ei oltu huomioitu kuinka laajalle pandemia vaikuttaa.

Uutta kustannustukea voi hakea sen sijaan mikä tahansa yritys toimialasta riippumatta. Osa toimialoista on suoraan tuen piirissä: mikäli toimialan yhteenlaskettu liikevaihto on tippunut 10%, niin kaikki toimialan yritykset ovat suoraan tuen piirissä. Mikäli toimialasi yhteenlaskettu liikevaihto ei ole tippunut tarpeeksi, niin yrityksesi pitää erikseen perustella koronan aiheuttamaa liikevaihdon tippumista, jolloin tuki myönnetään harkinnanvaraisesti. Voit tarkistaa Valtiokonttorin sivuilta onko toimialasi harkinnanvarainen.

Muita tukia saaneet tahot voivat hakea uutta kustannustukea

Koronapandemian takia järjestetty yritysten kustannustuen ensimmäinen kierros jaettiin viime kesänä koronasta kärsineille yrityksille. Kustannustuen määrästä vähennettiin kuitenkin yrityksen saamat muut koronaan liittyvät tuet. Eli, jos yritys oli saanut ELY-keskukselta tai Business Finlandilta rahaa kehityshankkeeseen, niin nämä summat vähennettiin kustannustuesta. Tämä johti useilla pienemmillä yrityksillä siihen, että heiltä vähennettiin koko tukisumma pois ilman, että sitä edes maksettiin.

Tuki myös asetti yritykset epäreiluun asemaan: ELY-keskuksen tai Business Finlandin maksamaa kehitystukea ei voinut käyttää yrityksen kuluihin, vaan ainoastaan liiketoiminnan kehittämiseen. Kärjistettynä esimerkkinä: monet ravintolat joutuivat tilanteeseen, missä työntekijöille ja ulkopuolisille konsulteille maksetaan verkkokaupan ja noutoruoan kehittämisestä samaan aikaan, kun vuokrat jäävät maksamatta ja varastot tyhjenevät.

Onneksi uudessa kustannustuessa on huomioitu se, että kehitystuet ovat irrallisia yrityksen operatiivisesta toiminnasta. Kehitystuen ideana on juurikin tukea uuden liiketoiminnan kehitystä, kun kustannustuen ajatuksena on mahdollistaa vanhan liiketoiminnan jatkuvuus (edes jollain tasolla).

Kustannustuen toisella kierroksella tukisummasta ei enää vähennetä muita saatuja tukia, joten sitä voi hakea myös esimerkiksi kehityshankkeita tehneet yritykset.

Toiminimiyrittäjät voivat kohdistaa tukea omiin palkkakuluihinsa

Kustannustuen ensimmäisellä kierroksella tukea sai käyttää palkkakuluihin, muttei kuitenkaan toiminimiyrittäjän yksityisnostoihin. Kesällä valtiokonttorin viestintäpäällikkö kertoi Suomen Yrittäjien artikkelissa seuraavaa:

“Voimme ottaa palkkakuluista huomioon ainoastaan tulorekisteristä ilmenevät palkkakulut lain mukaisesti. Yksityisotot eivät näin ollen ole tukeen oikeuttavaa kulua, koska ne eivät ilmene tulorekisteristä eivätkä ole laissa määriteltyjä kiinteitä kustannuksia.”

Uudella kierroksella toiminimiyrittäjät voivat kuitenkin ilmoittaa tukikauden palkkakulunsa Valtiokonttorille hakemuksessa, joten myös toiminimiyrittäjien tukikauden palkkakulut huomioidaan kustannustukea myönnettäessä.

Pienet yritykset hyötyvät myös siitä, ettei tuessa ole enää liikevaihtorajaa.

Kuka uudesta yritystuesta ei hyödy?

Suomen Yrittäjien uutisessa kerrotaan, että monet uusista yritystukihakemuksista on hylätty. Suurin syy hylkäämiselle on ollut, että liikevaihto ei ole tippunut lain määrittämää 30%, eivätkä käsittelijät pysty joustamaan tästä yhtään. Luin sosiaalisesta mediasta yrityksestä, jolla liikevaihto olisi tippunut 28%, eikä heille siksi voitu maksaa kustannustukea.

Tuki myös tuli monille yrityksille hieman liian myöhään. Esimerkkinä tuttu tapahtuma-alan yritys, joka oli joutunut karsimaan myös kiinteitä kuluja, koska tulot olivat tippuneet nollaan. Tässä tapauksessa kiinteiden kulujen karsiminen tarkoitti tiloista luopumista, mikä tekee toiminnan käynnistämisestä uudestaan haastavaa.

Summattuna uudesta kustannustuesta hyötyjät

Uusi kustannustuki huomioi ennen kaikkea paremmin pienet yritykset: enää ei ole liikevaihtorajaa ja tuen avulla voidaan rahoittaa myös toiminimen yksityisottoja. Tuki on myös nimensä mukaan operatiivisen kustannuksien kattamiseen, eikä liiketoiminnan kehittämiseen, eikä kehitystukia enää vähennetä kustannustuesta. Tuesta hyötyvät toki myös samat yritykset, jotka ovat hyötyneet myös ensimmäisellä hakukierroksella.

Select Financial Services on tilitoimisto, joka tukee asiakkaitaan tilanteessa kuin tilanteessa. Autamme lakisääteisen kirjanpidon lisäksi rahoitushakemuksissa, liiketoiminnan kehittämisessä sekä yllättävissä liiketoimintaympäristön muutoksissa. Toimistomme sijaitsee Ateneumin vieressä, mutta tarjoamme sähköisiä tilitoimistopalveluita ja kirjanpitoa digitaalisten työkalujen avulla ympäri Suomen. Select avaa blogissaan kirjanpidon ja sähköisen taloushallinnon käytäntöjä sekä prosesseja. Tällä hetkellä kirjoitamme myös paljon koronaviruksen vaikutuksista yrittäjälle.

Arttu Talvitie

Arttu Talvitie

Arttu on pitkän linjan tekijä monella eri saralla. Hän on toiminut yrittäjänä ja freelancerina niin tapahtumatuotannossa kuin visuaalisella alalla. Opiskelukokemusta kertyi Aallon kauppakorkeakoulussa, ja sieltä matka jatkui uraksi startup-maailmassa, missä Arttu oli mukana kasvattamassa Holvia kuudesta työntekijästä yli kuudenkymmenen ihmisen yritykseksi. Tekeminen ja asioiden aikaansaaminen on aina ollut Artun suurimpia motivaattoreita, kuten myös uuden oppiminen ja kokemuksien kerääminen. Selectillä Arttu tekee myyntiä ja markkinointia, sekä auttaa asiakkaita ratkaisemaan liiketoimintahaasteitaan. Liittyivät ne sitten hinnoitteluun, rahoituksen hakemiseen tai oikeastaan mihin vain.