Virtuaali- ja kryptovaluutat

Tilitoimisto Select puolustaa lohkoketjuteknologiaa ja virtuaalivaluuttoja.

Viime keskiviikkona Select Financial Services oli mukana järjestämässä lohkoketju- ja virtuaalivaluuttatapahtumaa Hit or Miss: Game of Crypto Regulations. Select on digitaalinen tilitoimisto Helsingissä, mutta palvelemme asiakkaita ympäri Suomen sähköisen taloushallinnon työkalujen avulla. Olemme työskennelleet usean asiakkaan kanssa, jotka toimivat lohkoketjuteknologian ja virtuaali- sekä kryptovaluuttojen parissa. Siksi meille on luontevaa edistää tämän alan toimintaa Suomessa.

Tommi Vuorenmaa avaa Hit or Miss -virtuaalivaluutta- ja lohkoketjutapahtuman

Hit or Miss: Game of Crypto Regulations

[A]lternative [B]lockchains and [C]ryptocurrencies järjesti viime keskiviikkona tapahtuman, jonka agendana oli puhua uudesta lakiehdotuksesta, joka vaikuttaa yrityksiin, jotka hyödyntävät lohkoketjuteknologiaa ja virtuaalivaluuttoja. Paikalla keskustelemassa oli lohkoketju- ja virtuaalivaluutta-aktiivien lisäksi mm. Valtiovarainministeriön lainsäädäntöneuvos ja Keskusrikospoliisin edustaja.

Lainsäädäntöneuvos Taipale puhuu virtuualivaluutoista ja lohkoketjusta.

Viime vuoden lopulla Euroopan Unioni otti käyttöön ns. viidennen rahanpesudirektiivin, joka kattaa myös virtuaalivaluutat ja siten myös lohkoketjuteknologian. Tämän direktiivin pohjalta Suomi on uudistamassa kansallista lainsäädäntöään, mutta ottaa lakiesityksessään EU:n direktiiviä tiukemman linjan virtuaalivaluuttoihin. Suomen lakiesityksessä vaaditaan yrityksiltä EU:n direktiiviä merkittävästi raskaampia panostuksia teknologiaan, asiakkaan tunnistamiseen ja asiakasrekisteriin. Tämä hankaloittaa merkittävästi startuppien ja pienten teknologiayritysten toimintaa sekä ohjaa heidät perustamaan yrityksensä toisiin EU-maihin, jotka toimivat annetun direktiivin puitteissa.

Turha byrokratia voi estää uuden teknologian kehittämisen

Hit or Miss -tapahtumassa oli yli 70 kävijää.

Virtuaalivaluutan merkitys lohkoketjuteknologiassa on monipuolinen, eikä viittaa pelkästään rahaa vastaaviin tuotteisiin. Virtuaalivaluuttoja, tai tarkemmin “poletteja” (token), voidaan käyttää uuden teknologian sisäisenä insentiivinä ja arvonluojana. Tämä mahdollistaa käyttäjien välisen luotettavan toiminnan, vaikkeivät käyttäjät tuntisikaan toisiaan. Virtuaalivaluutta voidaankin nähdä kyseisen teknologian sisäisenä arvonmäärittäjänä ja toiminnan mahdollistajana. Tällaisillä valuutoilla ei välttämättä ole myöskään rahallista arvoa kyseisen teknologian ulkopuolella.

Suurin ero direktiivin ja lakiehdotuksen välillä on, että Suomen laissa halutaan alkaa säännellä “virtuaalivaluuttojen liikkeelle laskemista”, joka on tarkoituksella suljettu EU-direktiivin ulkopuolelle. Ehdotettu sääntely vaatisi nopeasti pieneltä teknologiayrittäjältä niin paljon, että tämän on kannattavampaa siirtyä toiseen EU-maahan, jossa sääntelyä ei direktiivin mukaisesti ole.

Sääntely estäisi esimerkiksi teknologiayrittäjää kehittämästä lohkoketjun päälle markkinapaikkaa, jonka sisäinen arvonluominen ja luottamus on rakennettu polettien (token) varaan. Vaikka näillä poleteilla ei olisi rahallista arvoa teknologian ulkopuolella, silti niiden liikkeelle laskeminen olisi tarkasti säänneltyä.

SOMA rakentaa uudenlaista markkinapaikkaa hyödyntäen lohkoketjuteknologiaa. Tekniikalla pystytään takaamaan kaupan luotettavuus ja aitous.

On selvää, että virtuaali- ja kryptovaluuttoja on tärkeää säännellä, mutta tämän hetkinen lakiehdotus ei tee eroa eri käyttötarkoitusten välille, jolloin osa teknologiasta joutuu liian kovan sääntelyn piiriin. Esimerkiksi kehitettävän markkinapaikan sisäinen valuutta nähdään samanlaisena teknologiana kuin esimerkiksi suoraan “oikeaan rahaan” vaihdettavat kryptovaluutat Bitcoin ja Ethereum.

Lakiesityksessä on useampi kohta, joiden terminologia ja taustatiedot vaikuttavat puutteellisilta. Esitys on käynyt jo useammalla lausuntokierroksella, mutta niiden pohjalta esitystä on vain tilkitty, ei uudistettu. Kun lausujat ovat esittäneet huolensa esimerkiksi tietokone- ja mobiilipelien kuulumisesta alkuperäiseen terminologian piiriin, niin varsinaisia määrittelyitä ei muutettu, vaan esitykseen lisättiin erikseen huomio pelialan sulkemisesta lakiesityksen ulkopuolelle. Se on edelleen yksipuolinen näkemys virtuaalivaluuttojen käytöstä ja unohtaa esimerkiksi markkinapaikat ja luotettavat sähköiset sopimukset, joita lohkoketjuteknologialla ja poleteilla voidaan toteuttaa tehokkaasti. Esimerkiksi Selectin asiakas SOMA on kehittämässä uudenlaista luotettavaa markkinapaikkaa lohkoketjuteknologiaa hyödyntäen.

Sijoittajansuoja virtuaalivaluutoissa?

Lohkoketjuteknologian rajoittaminen on ristiriidassa Suomen pyrkimyksen kanssa olla tekoälyn johtomaa tulevaisuudessa.

Kun tapahtumassa kysyttiin, että miksi virtuaalivaluuttojen liikkeeseenlaskijat on tärkeä ottaa mukaan sääntelyyn, viittasivat lain valmistelijat sijoittajansuojaan. Teknologiayritykset laskevat virtuaalivaluuttoja liikkeelle myös osana rahoituksen hankkimista: yritys voi laskea liikkeelle teknologiansa sisäistä kryptovaluuttaa, jota he myyvät rahaa vastaan tai vaihtavat toisiin virtuaalivaluuttoihin. Maailmalla on ollut useampia tapauksia, joissa virtuaalivaluutan liikkeeseenlaskija on tavalla tai toisella kadonnut rahoituksen saatuaan ja lakiehdotus yrittääkin puuttua tähän. Valitettavasti ei ole kuitenkaan olemassa selkeitä tilastoja, siitä kuinka iso ongelma tämä on.

Sijoittajansuoja ei ole kuitenkaan hyvä syy ruveta säätelemään virtuaalivaluuttojen liikkeellelaskemista. Suomen laissa on jo tällä hetkellä lakipykäliä, joita voi hyödyntää, mikäli joku tekee varsinaisen petoksen laskiessaan liikkeelle virtuaalivaluuttaa. Tämän Keskusrikospoliisin edustaja vahvisti tapahtuman paneelissa. Siksi lakiehdotus todennäköisesti torppaisi uuden teknologian kehityksen Suomessa, eikä oikeastaan parantaisi sijoittajien suojaa laisinkaan.

Select ja muut lohkoketju- ja virtuaalivaluutta-aktiivit toivovatkin virtuaalivaluuttojen liikkeeseenlaskijoiden kohtelemista alkuperäisen direktiivin hengessä sekä lakiehdotuksen terminologian suhteen tarkennuksia.

Mikäli tarvitse tilitoimistopalveluita, ota yhteyttä Selectiin. Me ymmärrämme myös uuden teknologian päälle.

Virtuaalivaluuttoihin ja lohkoketjuteknologiaan liittyvässä paneelissa olivat Tilitoimisto Selectin Arttu Talvitie (vas), LocalBitcoinsin Joonas Ilmasti, Whalelendin Ilkka Salo ja Keskusrikospoliisin Pekka Vasara.

Arttu Talvitie

Arttu Talvitie

Arttu on pitkän linjan tekijä monella eri saralla. Hän on toiminut yrittäjänä ja freelancerina niin tapahtumatuotannossa kuin visuaalisella alalla. Opiskelukokemusta kertyi Aallon kauppakorkeakoulussa, ja sieltä matka jatkui uraksi startup-maailmassa, missä Arttu oli mukana kasvattamassa Holvia kuudesta työntekijästä yli kuudenkymmenen ihmisen yritykseksi. Tekeminen ja asioiden aikaansaaminen on aina ollut Artun suurimpia motivaattoreita, kuten myös uuden oppiminen ja kokemuksien kerääminen. Selectillä Arttu tekee myyntiä ja markkinointia, sekä auttaa asiakkaita ratkaisemaan liiketoimintahaasteitaan. Liittyivät ne sitten hinnoitteluun, rahoituksen hakemiseen tai oikeastaan mihin vain.