Opastusta kirjanpitoonYrittäjävinkit

Opastusta kirjanpitoon – yrittäjän velvollisuudet: ennakovero, arvonlisävero & yel-vakuutus

Verot ovat yrittäjän arjessa yksi olennaisimmista velvollisuuksista, kuten myös eläkemaksujen hoitaminen. Tässä blogipostissa kerromme arvonlisäverosta, ennakkoverosta ja YEL-vakuutuksesta. Ennen kuin suoritat näitä maksuja, kannattaa useimmiten konsultoida myös tilitoimistoasi, että maksat varmasti oikean määrän velvoitteita. Verotuksessa ja muun regulaation syövereissä on usein niin paljon sääntöjä ja poikkeustapauksia, että asian suhteen kannattaa olla huolellinen.

Arvonlisävero

Arvonlisävero lisätään myytävään tavaran tai palvelun hintaan ja veloitetaan asiakkaalta. Sen jälkeen yrittäjä ilmoittaa ja tilittää arvonlisäverot verottajalle verotuskauden mukaan. Verottajalle tilitettävistä verosta yritys saa vähentää kaikki muista tuotteista ja palveluista kohdekaudella maksamansa arvonlisäverot.

Arvonlisäveron ilmoitus- ja maksamisjakso voi olla joko kuukausi, neljännesvuosi tai vuosi riippuen liikevaihdostasi: (1v < 30 000€) - (1/4v < 100 000€) - (1kk < 100 000). Arvonlisävero pitää ilmoittaa ja maksaa verokautta seuraavana toisen kuukauden 12. päivä, eli esimerkiksi tammikuun arvonlisäverot pitää hoitaa maaliskuun 12. päivä. Arvonlisäverokannat Suomessa ovat 24%, 14% ja 10%, joista ensimmäinen 24% on ns. yleinen verokanta. 14%:n luokassa ovat mm. elintarvikkeet ja ravintolapalvelut, kun taas 10%:n luokkaan sijoittuvat esimerkiksi majoituspalvelut, urheilutapahtumien pääsymaksut ja kirjat. 
Yrittäjän on rekisteröidyttävä arvonlisäverovelvolliseksi, mikäli hänen tilikauden liikevaihtonsa ylittää 10 000 euroa. Arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröityminen voi kuitenkin olla hyödyllistä myös pienellä liiketoiminnalla alarajahuojennuksen ja asiakkaiden takia. Mikäli asiakkaasi ovat toisia yrityksiä, he voivat todennäköisesti vähentää veloittamasi arvonlisäveron verotuksessa ja sen takia heitä ei usein haittaa maksaa sitä. Monet yritykset myös pitävät alv-velvollisia yrityksiä establisoituneempina ja siten toivottavampina yhteistyökumppaneina.

Arvonlisäverosta voi saada myös alarajahuojennusta, mikäli yrityksen arvonlisäveron alainen liikevaihto jää alle 30000:n euron. Jos yrityksesi liikevaihto on enintään 10 000 euroa, yritys saa huojennuksena koko tilikaudelta tilitettävän arvonlisäveron. Silloin alarajahuojennusta ei tarvitse erikseen laskea. Muussa tapauksessa voit hyödyntää verottajan helppoa taulukkoa huojennuksen laskemiseen tai konsultoida kirjanpitäjääsi. Kun olet Selectin asiakas, laskemme puolestasi maksettavan arvonlisäveron sekä teemme tarvittavat ilmoitukset Verottajan suuntaan sekä ilmoittamme sinulle maksettavan veron määrän sekä eräpäivän.

Ennakkovero

Yritykset ja yhteisöt maksavat yleensä tuloksestaan ennakkoveroa. Tulos muodostuu yrityksen tulojen ja vähennettävien kulujen erotuksesta. Liiketoiminnasta syntyvät kulut ovat pääsääntöisesti vähennyskelpoisia verotuksessa, mutta siinäkin on pieniä poikkeuksia esimerkiksi edustuskulujen suhteen (lue lisää vähennyskelpoista kuluista blogistamme).

Ennakkoveroa maksetaan useimmiten kuukausittain sen mukaan miten verottaja on arvioinut tilikauden tuloksen. Uuden yrityksen tapauksessa maksettavan ennakkoveron määrä perustuu Verottajalle ilmoitettuun arvioon tilikauden tuloksesta. Seuraavilla tilikausilla maksettava ennakkovero määräytyy edellisen tilikauden tuloksen pohjalta, mutta siihen voidaan tehdä perustellusti muutoksia tekemällä ilmoitus verottajalle.

Osakeyhtiö maksaa tuloksestaan 20% yhteisöveroa ja toiminimen tapauksessa yrityksen verotettava tuos huomioidaan yrittäjän omassa ansiotuloverotuksessa. Mikäli yritys on tullut maksaneeksi liikaa ennakkoveroa, palautetaan ylimääräinen osuus veronpalautuksina. Jos ennakkoveroa ei ole maksettu tarpeeksi, saa yritys ”mätkyjä”, eli joutuu maksamaan puuttuvan määrän jäännösverona. Osakeyhtiö voi maksaa mätkynsä kuukauden sisään ilman korkoseuraamuksia. Siksi onkin hyödyllistä määrittää yrityksesi ennakkovero oikealla tasolle. Suosittelemme keskustelemaan tästä kirjanpitäjäsi kanssa.

Yrittäjän eläkevakuutus (YEL-vakuutus)

Jokainen yrittäjä on velvollinen hankkimaan itselleen eläkevakuutuksen, mikäli tietyt ehdot täyttyvät. Näistä ehdoista huomionarvoisin on se, että yrittäjän on otettava YEL-vakuutus, mikäli hänen työtulonsa ylittää 7799,37€ (vuonna 2019). Vakuutusmaksun määrä vaihtelee ilmoitetun työtulon mukaisesti. Työtulo arvioidaan sen suuruiseksi, mitä tehdystä työstä maksettaisiin ulkopuoliselle henkilölle. Myös vakuutettavan iällä on maksun suuruuteen vaikutus, joskin pieni. Vakuutusmaksut ja –etuudet eivät vaihtele vakuutusyhtiöittäin, vaan YEL-vakuutus on samanlainen vakuutusyhtiöstä toiseen. Joidenkin vakuutusyhtiöiden asiakkaana voi saada joitain etuja, kuten pääsyn kursseille tai tapahtumiin.

Pikakooste, arvonlisävero:

1) Arvonlisävero pitää todennäköisesti lisätä kaikkiin myynteihisi ja tilittää valtiolle verokausittain (kk/kvartaali/vuosi). Tilitettävästä määrästä saa vähentää muille yrityksille maksamansa arvonlisäveron.

2) Jos myyt yrityksille, alv-vähennyksien takia toiset yritykset eivät useimmiten mieti veloittamaasi arvonlisäveroa kuluna. Siksi usein yrityksien välillä puhutaan alvittomista hinnosta.

3) Arvonlisäverovelvollisuus on hyödyllinen myös pienelle toimijalla, koska 30 000 € liikevaihtoon saakka saa alarajahuojennuksen verojen maksusta.

4) Arvonlisävero pitää ilmoittaa ja maksaa verokautta seuraavana toisen kuukauden 12. päivä. Eli esimerkiksi tammikuun arvonlisäverot pitää hoitaa maaliskuun 12. päivä. Kirjanpidon tekemissä ja arvolisäveron laskemisessa menee aikaa ja siksi on tärkeää toimittaa ajoissa kaikki kirjapitomateriaali Selectille.

Pikakooste, ennakkovero:

1) Ennakkovero on arvioidusta tilikauden tuloksesta maksettava vero, joka maksetaan useimmiten etukäteen kuukausittain. Veron määrä on hyvä määrittää oikealle tasolle konsultoimalla kirjanpitäjää.

2) Osakeyhtiölle ennakkovero on 20% arvioidusta tuloksesta ja toiminimellä ennakkovero huomioidaan henkilökohtaisessa verotuksessa.

3) Mikäli yritys maksaa liian vähän ennakkoveroja, tulee alijäämä kuitata tilikauden lopuksi. Osakeyhtiön tapauksessa mätkyt voi maksaa kuukauden sisään ilman korkoseuraamuksia.

Pikakooste, YEL-vakuutus

1) YEL-vakuutus perustuu ilmoitettuun työtuloon. Yrittäjä arvioi ilmoitettavan työtulon sen mukaan, mitä samasta työstä joutuisi maksamaan ulkopuoliselle henkilölle. Voit konsultoida kirjanpitäjääsi ilmoitettavan työtulon suhteen.

2) YEL-vakuutus pitää ottaa mikäli vuosittainen ilmoitettava työtulo ylittää 7799,37€ (vuonna 2019).

3) YEL-vakuutuksen voi ottaa monista eri eläkevakuutusyhtiöistä. Vakuutuksen ehdot ovat kaikilla samat, mutta asiakkuutteen voi kuulu muita pieniä etuja, kuten esimerkiksi pääsy ammattitapahtumiin.


Select Financial Services on tilitoimisto Helsingissä. Toimistomme sijaitsee Sanomatalossa, mutta tarjoamme tilitoimistopalveluita ja kirjanpitoa digitaalisten työkalujen avulla ympäri Suomen. Meiltä saat lakisääteisen kirjanpidon lisäksi tukea kaikkiin liiketoimintatilanteisiin, ja kun pyörität liiketoimintaasi sähköisen taloushallinnon kautta, ei etäisyyksillä tai kellonajalla ole väliä. Select avaa blogissaan kirjanpidon ja sähköisen taloushallinnon käytäntöjä sekä prosesseja.