Toiminimestä OsakeyhtiöönYrittäjävinkit

Miten perustaa osakeyhtiö? osa 2

Tämä artikkeli on jatkoa edelliselle blogipostillemme, jossa käsittelimme mm. Osakeyhtiön nimeen, toimialaan ja hallitukseen liittyviä asioita. Tässä artikkelissa käymme läpi seuraavat osakeyhtiön rekisteröimiseen liittyvät seikat:

1) Osakeyhtiön alkupääoma
2) Mahdollinen osakassopimus
3) Starttiraha

1) Osakehtiön alkupääoma

Tällä hetkellä yrityksen pitää rekisteröityessään todistaa, että he ovat maksaneet osakeyhtiön merkintähinnan, eli aloituspääoman, Suomessa olevalle talletuspankin tai talletusten vastaanottamiseen oikeutetun ulkomaisen luottolaitoksen sivukonttorin tilille tai vastaavalle ulkomailla olevalle tilille. Tällä hetkellä alkupääoman vähimmäismäärä on 2500€, minkä voi käyttää yrityksen toiminnan aloittamiseen sitten, kun yritys on rekisteröity. Yrittäjä voi sijoittaa aloituspääoman rahan sijasta myös tavarana, eli apporttina, mutta tämä vaatii tilintarkastajan lausunnon tavaroiden oikeasta arvosta. Tilintarkastajan käyttäminen maksaa jonkin verran ja useinmiten yritykset tekevät alkupääomasijoituksen rahana, koska yritys usein tarvitsee jonkin verran käyttövaroja heti, kun liiketoiminta lähtee käyntiin.

Tämän vuoden heinäkuusta lähtien yrityksen ei tarvitse enää maksaa alkupääomaa, eli yritystoiminnan pääsee aloittamaan ketterästi. Silloinkin on kuitenkin tärkeä huomata, että yrityksellä tulee olla varoja pyörittää toimintaansa. Mikäli yrityksen oma pääoma menee negatiivisen puolelle, pitää siitä tehdä ilmoitus kaupparekisteriin. Tämä merkintä voi hankaloittaa toimintaa esimerkiksi rahoitusta hakiessa tai yhteistyökumppaneita etsiessä. Osakepääoman menettämistä koskeva merkintä voidaan poistaa kaupparekisteristä, jos yhtiön oma pääoma on yli puolet osakepääomasta. Näistä syistä osakeyhtiötä perustettaessa voi olla hyvä sijoittaa pieni alkupääoma yrityksen tilille myös jatkossa, ettei liiketoiminnan kulut vie osakepääomaa negatiivisen puolelle.

2) Mahdollinen osakassopimus osakeyhtiössä

Osakeyhtiölaki määrittelee ne rajoitteet, joiden mukaan osakeyhtiö toimii, mutta vapaaehtoinen osakassopimus määrittelee yksittäisten osakkaiden oikeudet ja velvollisuudet suhteessa yritykseen ja muihin osakkaisiin. Osakeyhtiölain tehtävä on määritellä, miten yritys toimii lain puitteissa, mutta osakassopimuksen tarkoitus on antaa ohjeet osakkaiden toiminnalle.

Osakassopimus ei ole lakisääteinen, eikä sitä tarvitse toimittaa kaupparekisteriin tai muuhun julkiseen yhteyteen. Sen takia osakassopimus voikin olla hyvä tapa määritellä osakkaille sellaisia oikeuksia ja velvollisuuksia, joita ei halua saattaa kaikkien tietoon.

Hyviä esimerkkejä osakassopimukseen kirjattavista asioista ovat salassapitovelvollisuus ja kilpailukielto. Myös esimerkiksi osakkeiden lunastamiseen ja myymiseen liittyviä seikkoja voidaan käsitellä osakassopimuksessa, vaikka myös yhtiöjärjestykseen voidaan lisätä lunastuslauseke tai suostumuslauseke, joilla osakkeiden myymistä voidaan kontrolloida.

Suostumuslausekkeella voidaan sopia, että uudella osakkaalla ei ole yrityksessä äänivaltaa, vaikka tällä olisikin osakkeita. Lunastuslausekkeella taas mahdollistetaan se, että yrityksellä on etuoikeus lunastaa mynnissä olevat osakkeet ennen kuin niitä myydään ulkopuoliselle. Nämä lausekkeet voivat olla erityisen tärkeitä silloin, kun on pieni yritys, jossa on muutama osakkeenomistaja, joista yksi haluaa luopua osakkeistaan.

3) Starttiraha, kun perustat osakeyhtiötä

Yritystoiminnan aloittamiseen voi saada TE-toimistolta starttirahaa. Starttiraha on peruspäivärahan suuruinen: 32,40€ / päivä. Starttirahaan ovat oikeutettuja työttömät työnhakijat, palkkatöistä yrittäjiksi siirtyvät ja sivutoimiset yrittäjät, jotka laajentavat yritystoimintaansa. Starttirahan edellytyksenä on mm. Päätoiminen yrittäjyys, riittävät valmiudet yritystoimintaan ja tärkeimpänä: ettei yritystoimintaa ole aloitettu ennen starttirahapäätöksen saamista.

Lue lisää starttirahasta TE-toimiston sivuilta. Tai lue tämän blogipostin ensimmäinen osa täältä.

Select Financial Services on tilitoimisto Helsingissä. Toimistomme sijaitsee Ateneumin vieressä ja tarjoamme digitaalisia tilitoimistopalveluita ja kirjanpitoa sähköisen taloushallinnon työkalujen avulla ympäri Suomen. Emme tee pelkästään lakisääteistä kirjanpitoa, vaan haluamme olla kokonaisvaltainen taloushallinnon kumppani asiakkaillemme. Asiakkaidemme menestys on meidän menestyksemme.

Arttu Talvitie

Arttu Talvitie

Arttu on pitkän linjan tekijä monella eri saralla. Hän on toiminut yrittäjänä ja freelancerina niin tapahtumatuotannossa kuin visuaalisella alalla. Opiskelukokemusta kertyi Aallon kauppakorkeakoulussa, ja sieltä matka jatkui uraksi startup-maailmassa, missä Arttu oli mukana kasvattamassa Holvia kuudesta työntekijästä yli kuudenkymmenen ihmisen yritykseksi. Tekeminen ja asioiden aikaansaaminen on aina ollut Artun suurimpia motivaattoreita, kuten myös uuden oppiminen ja kokemuksien kerääminen. Selectillä Arttu tekee myyntiä ja markkinointia, sekä auttaa asiakkaita ratkaisemaan liiketoimintahaasteitaan. Liittyivät ne sitten hinnoitteluun, rahoituksen hakemiseen tai oikeastaan mihin vain.