Virtuaali- ja kryptovaluutat

Kryptovaluuttojen kirjanpito – 4 perusseikkaa

Viimeisten vuosien aikana kryptovaluutat ovat yleistyneet merkittävästi ja yhä useampi yritys on tekemisissä niiden kanssa. Kirjanpidollisesti kryptovaluutat eivät kuitenkaan ole mikään yksinkertainen kysymys. Siksi suosittelemmekin kääntymään osaavan tilitoimiston puoleen, mikäli hyödynnät kryptovaluuttoja liiketoiminnassasi. Käymme tässä blogissa läpi pintapuolisesti neljä huomionarvoista tekijää kryptovaluuttojen kirjanpidosta:

1) Kryptovaluutan käyttötarkoitus vaikuttaa kirjanpitoon
2) Mihin kryptovaluutat kuuluvat kirjanpidossa
3) Kryptovaluuttojen tositteet
4) Kryptovaluutan arvotus kirjanpidossa

Muokkaus 2021: Tämä blogaus on kirjoitettu 2019, ja saattaa siten sisältää osin vanhentunutta tietoa. Katso uusin kryptojen verotusta käsittelevä artikkelimme tästä.

1) Kryptovaluutan käyttötarkoitus vaikuttaa kirjanpitoon ja verotukseen

Kryptovaluuttoilla voi olla monia eri käyttötarkoituksia, mikä vaikuttaa siihen, miten ne kirjataan kirjapitoon. Mikä taas osaltaan vaikuttaa niiden verotukseen. Verotuksen kannalta erittäin olennaista on, liittyvätkö kryptovaluutat elinkeinotoimintaan: vain silloin niiden osalta koituneet tappiot voidaan vähentää verotuksessa. Kryptovaluuttojen voitot verotetaan aina riippumatta siitä, liittyvätkö ne elinkeinotoimintaan.

Yhtiön tulonlähteet jakautuvat kolmeen eri osaan: elinkeinotoiminnan tulolähde, maatalouden tulolähde sekä henkilökohtainen tulolähde. Useimmille yrityksille elinkeinon tulolähde on olennaisin ja käsittää lähes kaiken yrityksen toiminnasta. Maatalouden tulolähde on omalle alalleen spesifi ja henkilökohtainen tulolähde on suhteellisen harvinainen.

Henkilökohtaisen tulolähteen tuloa osakeyhtiö voi saada esimerkiksi ulkopuoliselle vuokratusta kiinteistöstä, joka ei liity elinkeinotoimintaan. Mutta silti muun elinkeinotoiminnan ohella harjoitettu sijoitustoiminta on usein osa elinkeinotoiminnan tulolähteen toimintaa. Kannattaakin varmistaa tilitoimistoltasi, että mihin tulolähteeseen yrityksesi kryptovaluutat liittyvät. Tulolähteisiin perustuva verotus on jäänne menneiltä ajoilta ja se poistuu tulevana verovuonna 2020.

2) Mihin kryptovaluutat kuuluvat kirjanpidossa?

Virtuaalivaluuttojen ostaminen ja myyminen: jos yrityksen kryptovaluuttojen ostaminen ja myyminen täyttää elinkeinotoiminnan tunnusmerkit, virtuaalivaluutta kuuluu lähtökohtaisesti yrityksen vaihto-omaisuuteen. Vaihto-omaisuuteen kuuluvan virtuaalivaluutan realisoitunut arvonnousu on yrityksen veronalaista tuloa (EVL 5 § 1 kohta) ja arvonlasku vähennyskelpoinen suoraan juoksevasta tulosta (EVL 8 § 1 kohta). Yritys voi myös sijoittaa tilapäisesti liiketoimintaa varten tarvittavia varojaan virtuaalivaluuttaan. Tällöin virtuaalivaluutta kuuluu lähtökohtaisesti rahoitusomaisuuteen.

Virtuaalivaluuttojen louhinta: Yrityksen virtuaalivaluuttojen louhinnasta vastineeksi saadun kryptovaluutan omaisuuslaji riippuu louhintamenetelmän lisäksi muun muassa yrityksen harjoittaman toiminnan luonteesta. Virtuaalivaluutan tulolähde ja omaisuuslaji ratkaistaan siten tapauskohtaisesti. Jos virtuaalivaluutan louhintaa voidaan pitää elinkeinotoiminnan tulolähteeseen kuuluvana toimintana, louhinnasta vastineeksi saatu virtuaalivaluutta kuuluu tällöin yleensä rahoitusomaisuuteen. Mikäli et osaa määrittää mihin laitat kryptovaluutat kirjanpidossa, käänny osaavan tilitoimiston puleen.

3) Kryptovaluuttojen tositteet kirjanpitoon

Kirjanpito perustuu aina kirjanpitoaineistoon, eli tositteisiin erilaisista liiketatapahtumista. Perinteisesti nämä ovat laskuja ja kuitteja, jotka pitää säilöä kirjanpitoon todisteiksi suoritetuista liiketapahtumista. Kryptovaluuttojen tapauksessa virtuaalivaluuttojen markkinapaikat antavat osto- ja myyntitapahtumasta tositteen, joka sisältää tarvittavat tiedot kirjanpitoa varten.

Usein nämä tositteet ovat paljon perinteisiä kuitteja suurempia ja sisältävät enemmän tietoa, siksi niitä pitää käsitellä kirjanpidossa hieman työläämmin kuin perinteisiä lippulappuja. Parasta onkin, jos saat markkinapaikalta tositteen myös excel-muodossa, niin kirjanpitäjäsi on helpompi käsitellä sitä. On erittäin tärkeää säästää jokaisesta virtuaalivaluuttojen liiketapahtumista tositteet. Riippumatta siitä vaihdatko virtuaalivaluuttaa perinteiseen valuuttaan tai toiseen virtuaalivaluuttaan vai ostatko sillä tuotteita tai palveluita. Säästä nämä tositteet kirjanpitolain vaatimat 6 vuotta.

4) Kryptovaluutan arvotus kirjanpidossa

Kryptovaluuttojen arvo määräytyy markkinoilla kysynnän ja tarjonnan mukaan, jolloin virtuaalivaluuttojen markkinapaikat pystyvät kertomaan kryptovaluutan arvon ja antamaan vaihtamisesta tai ostosta tositteen kirjanpitoa varten. Kirjanpitoa ja verottajaa varten valuuttojen arvo pitää muuttaa euromääräiseen muotoon vaihtopäivän kurssilla, mikäli se on saatavilla. Mikäli kurssia ei ole saatavilla, merkitään kirjanpitoon osapuolien sopima arvo.

Byrokraattien suhtautuminen kryptovaluuttoihin on ollut murroksessa ja suurinta hämmennystä on aiheuttanut se, että milloin kyrptovaluutan verotuksellinen arvo realisoituu: on lähtenyt liikkeelle huhuja, että virtuaalivaluutan verotuksellinen arvo muodostuu vasta, kun kryptoja vaihdetaan tuotteisiin, palveluihin tai perinteiseen valuuttaan. Verottajan ohjeistuksessa mainitaan kuitenkin “mikä tahansa vaihdantatilanne”, joka käsittää siis kaikki vaihdantatilanteet. Myös virtuaalivaluutan vaihtamisen toiseen virtuaalivaluuttaan.

Verotukselliset ohjeet ovat kuitenkin muuttuneet toistuvasti viimeisten vuosien aikana ja usein jo tehtyyn verotukseenkin on saanut tehdä korjauksia uusien ohjeistuksien perusteella. Sitä suuremmalla syyllä on tärkeää säilyttää kaikki krypto- ja virtuaalivaluuttojen vaihtoon liittyvä materiaali: vaikka siitä ei olisi tällä hetkellä hyötyä, niin ei voi tietää mihin maailma menee tulevaisuudessa.

Mikäli tarvitset krypto- ja virtuaalivaluutat tuntevan tilitoimiston, niin ota yhteyttä ja keskustellaan asiasta lisää: https://selectfinancial.fi/yhteystiedot/ Teemme myös tarvittaessa Verohallinnolle ennakkoratkaisupyyntöjä, joista saadaan varmistus kirjaustavalle. Tarvittaessa hoidamme myös Oikauslautakunnan, Keskusverolautakunnan sekä Hallinto-oikeuden hakemukset.

Select Financial Services on tilitoimisto Helsingissä. Toimistomme sijaitsee Ateneumin vieressä, mutta tarjoamme tilitoimistopalveluita ja kirjanpitoa digitaalisten työkalujen avulla ympäri Suomen. Meiltä saat lakisääteisen kirjanpidon lisäksi tukea kaikkiin liiketoimintatilanteisiin, ja kun pyörität liiketoimintaasi sähköisen taloushallinnon kautta, ei etäisyyksillä tai kellonajalla ole väliä. Select avaa blogissaan kirjanpidon ja sähköisen taloushallinnon käytäntöjä sekä prosesseja.

Arttu Talvitie

Arttu Talvitie

Arttu on pitkän linjan tekijä monella eri saralla. Hän on toiminut yrittäjänä ja freelancerina niin tapahtumatuotannossa kuin visuaalisella alalla. Opiskelukokemusta kertyi Aallon kauppakorkeakoulussa, ja sieltä matka jatkui uraksi startup-maailmassa, missä Arttu oli mukana kasvattamassa Holvia kuudesta työntekijästä yli kuudenkymmenen ihmisen yritykseksi. Tekeminen ja asioiden aikaansaaminen on aina ollut Artun suurimpia motivaattoreita, kuten myös uuden oppiminen ja kokemuksien kerääminen. Selectillä Arttu tekee myyntiä ja markkinointia, sekä auttaa asiakkaita ratkaisemaan liiketoimintahaasteitaan. Liittyivät ne sitten hinnoitteluun, rahoituksen hakemiseen tai oikeastaan mihin vain.