Koronaviruksen vaikutukset yrittäjälleYrittäjävinkit

Yksinyrittäjän toimintatuki koronan aiheuttaman poikkeustilan myötä

Yksinyrittäjien tukimahdollisuudet koronan aiheuttamassa poikkeustilassa ovat puhuttaneet paljon, ja vihdoin tällä viikolla julkaistiin kuntien myöntämä 2000€:n arvoinen tuki yksinyrittäjille. Tämä on tietääksemme ainut yksinyrittäjien yrityksille suunnattu suora tuki.

Yksinyrittäjä voi hakea myös työttömyystukea ja erilaisia lainoja, maksuaikaa sekä -järjestelyjä, ja tehdä muita kassavirtaa korjaavia toimenpiteitä, mutta tietääksemme tämä kuntien myöntämä tuki on toistaiseksi ainoa koronaan liittyvä suora tuki, jota ei tarvitse maksaa takaisin.

Kenelle kuntien myöntämä tuki kuuluu?

Yritykset, jotka työllistävät yhden tai useamman ihmisen, hakevat tukensa joko ELY-keskukselta tai Business Finlandilta. Tämä kuntien myöntämä tuki taas on yksinyrittäjille, joiden tulovirtaan koronaepidemia on vaikuttanut negatiivisesti:

 • Päätoiminen yksinyrittäjä, eli yrittäjä joka on YEL-rekisterissä, tai voi esittää minimissään 20 000 euron yrittäjätulon tai laskutuksen.
 • TEM:in sivuilla annetaan myös toinen kriteeri päätoimisuudelle: “Päätoimisuus tarkoittaa sitä, että yksinyrittäjätukea hakevalla ei ole muita tulonlähteitä kuten eläkkeestä tai työsuhteesta saatavaa tuloa”. Tuki on vielä todella tuore, joten on vaikea sanoa miten tätä kriteeriä tulkitaan. Onko esimerkiksi vaarana, että pienet pääomatulot tai satunnaiset keikat työsuhteella nousisivat esteeksi tuen saamiselle? Itse kuitenkin kokeilisin tuen hakemista, vaikka satunnaisia pieniä tulovirtoja olisi yritystoiminnan ulkopuoleltakin.
 • Yksinyrittäjä on yrittäjä, jolla ei ole työsuhteessa olevia työntekijöitä. Alihankkijoita tai irtisanottuja työntekijöitä ei lasketa työntekijöiksi. Lomautetut henkilöt lasketaan työntekijöiksi.
 • Yritysmuodolla ei ole väliä, joten myös yhden henkilön osakeyhtiöt ja kommandiittiyhtiöt ovat oikeutettuja tähän tukeen.
 • Koronan on pitänyt vähentää yrityksen tuloja, mikä pitää todistaa dokumentein, esimerkiksi tiliotteella.

Miten tukea haetaan?

Jokainen kunta on järjestänyt itsenäisesti tukien myöntämisprosessin, joten myös tuen hakuprossesi vaihtelee jonkin verran:

 • Tukea haetaan siltä kunnalta, johon yritys on rekisteröity.
 • Hakutapa riippuu siitä miltä kunnalta haet tukea. Useimpien kuntien internet-sivuilla on ohjeet tuen hakemiseen.
 • Mikäli et löydä ohjeita kuntasi sivuilta, kokeile tehdä hakuja internetissä esimerkiksi googlen avulla seuraavilla hakusanoilla: Yksinyrittäjä, toimintatuki, korona & “kunnan nimi”.

Hakemukseen tarvittavat tiedot

Koska kunnat järjestävät tukien myöntämisen itsenäisesti, voi koronatuen hakuprosessi poiketa jonkin verran kunnittain. Jokaiseen hakemukseen kuitenkin kaikella todennäköisyydellä tarvitaan seuraavat tiedot:

 • Y-tunnus & YEL-vakuutuksen numero
 • Yrityksen pankkitilin numero
 • Verovelkatodistus OmaVero-palvelusta. Mikäli yrityksellä on verovelkaa, pitää tästä olla verottajan kanssa vahvistettu maksusuunnitelma hakemuksen mukana.
 • Mikäli yritys on saanut jotain muuta “de minimis” -tukea, niin tämä pitää kertoa hakemuksessa. “De minimis” -tuet ovat EU:n säätelemiä vähäisiä yritystukia. Mikäli yritys on saanut tällaisen, yrittäjä varmasti tietää siitä.
 • Yrityksen viimeisin tilinpäätös / veroilmoitus. Mikäli yrityksesi ei tee toiminnan pienuuden takia tilinpäätöstä, niin veroilmoitus ajaa todennäköisesti saman asian. Myös kevytyrittäjiltä pyydetään tilinpäätöksen sijasta veroilmoitus.
 • Dokumentein todistettuna koronaepidemian negatiivinen vaikutus yrityksen liiketoimintaan. Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistuksen mukaan vaikutuksen pitäisi olla vähintään 30% normaalitilanteesta laskeneet tulovirrat.
 • Laskeneet tulovirrat voi todistaa esimerkiksi kirjanpitodokumenteilla tai tiliotteella. Todennäköisesti helpointa on todistaa tiliotteella (tai kassaraportilla), että yritykseen on tullut vähemmän rahaa sisään, ja laittaa vertailupohjaksi tiliote/kassaraportti edeltävältä vuodelta samalta aikaväliltä.
 • Selitys siitä miten yritystoiminta aiotaan vakauttaa ja jatkaa poikkeustilan jälkeen. Tämä on vapaamuotoinen selitys ja vaihtelee yritysten välillä merkittävästi. Selityksen tuskin tarvitsee olla kovinkaan laaja tai yksityiskohtainen. Mikäli selität tuen auttavan kiinteiden kustannuksien kanssa, jolloin yritys pysyy pystyssä ja pystyy käynnistämään toiminnan taas poikkeustilan jälkeen, niin tämän voisi kuvitella riittävän.

– Esimerkkiselitys: “Yrityksen tulot ovat pudonneet koronaepidemian myötä. Olen karsinut yritykseni kulut minimiin, mutta valitettavasti osa kiinteistä kuluista, kuten vuokra, jatkaa yrityksen kulurakenteen rasittamista. Mikäli saan katettua suurimman osan näistä kiinteistä kuluista poikkeustilan aikana, niin yritys pysyy pystyssä ja voi käynnistää normaalin toimintansa poikkeustilan jälkeen. Yksinyrittäjän toimintatuki kattaisi suurimman osan kiinteistä kuluista ja vakauttaisi yrityksen poikkeustilan aikana.”

 • Hakemuksessa pitää myös kertoa mihin tuki käytetään. Haussa oleva toimintatuki on tarkoitettu varsinaisesta elinkeinonharjoittamisesta johtuvien menojen kattamiseen tai muihin yritystoiminnan kuluihin. Avustusta ei saa käyttää yrittäjän palkanmaksuun, vaan se tulee käyttää esimerkiksi vuokraan, hankintoihin tai muuhun vastaavaan kuluun. Eli tee kuluerittely siitä mihin tuki käytetään. Hyviä käyttökohteita ovat raskaammat kiinteät kulut kuten vuokra, sähkö, kirjanpito yms.

Suosittelemme lukemaan myös Työ- ja elinkeinoministeriön tietosivun yksinyrittäjille koronaepidemian luomassa poikkeustilanteessa. Sivulta löytyy laajat valtakunnalliset ohjeet liittyen yksinyrittäjän toimintatukeen koronapandemian aikana. Oman kuntasi sivuilta löytyy tarkemmat kuntakohtaiset hakuohjeet. Suosittelemme myös kääntymään tilitoimistosi puoleen mikäli tarvitset apua hakemuksen tekemisessä.

Mikäli tarvitset liiketoiminnassa auttavaa tilitoimistoa, ota yhteyttä.

Select Financial Services on tilitoimisto, joka tukee asiakkaitaan tilanteessa kuin tilanteessa. Autamme lakisääteisen kirjanpidon lisäksi rahoitushakemuksissa, liiketoiminnan kehittämisessä sekä yllättävissä liiketoimintaympäristön muutoksissa. Toimistomme sijaitsee Sanomatalossa, mutta tarjoamme sähköisiä tilitoimistopalveluita ja kirjanpitoa digitaalisten työkalujen avulla ympäri Suomen. Select avaa blogissaan kirjanpidon ja sähköisen taloushallinnon käytäntöjä sekä prosesseja. Tällä hetkellä kirjoitamme myös paljon koronaviruksen vaikutuksista yrittäjälle.