Opastusta kirjanpitoonYrittäjävinkit

Tulolähdejaon ja muun omaisuuden omaisuuslajin vähennykset

Yhteisöjen tulonlähdejako muuttui vuoden alusta, jonka myötä yhteisöille syntyi uusi omaisuuslaji “Muu Omaisuus”. Muuhun omaisuuteen sijoitetaan sellainen varallisuus, joka on aikaisemmin ollut TVL-omaisuuslajin alla. Tulolähdejaon muuttumisen myötä muun omaisuuden tulot ja menot ovat veronalaista elinkeinotuloa, jotka ovat yleensä vähennyskelpoisiä kaikista elinkeinolähteen tuloista.

Muun omaisuuden poistot

Muun omaisuuden hankintameno jaksotetaan yleensä samalla tavalla kuin vastaavan käyttöomaisuuden hankintameno: kuluvan omaisuuden hankintameno vähennetään vuotuisin poistoin; & kulumattoman omaisuuden hankintameno vähennetään kun omaisuus on luovutettu, tuhoutunut ja vahingoittunut ja lopullisesti menetetty.

Muun omaisuuslajin luovutustappiot

Pääsääntöisesti muun omaisuuden luovutustapiot saa yleensä vähentää kaikista elinkeinotulonlähteen tuloista. Muuhun omaisuuteen kuuluvien “(liike)osakkeiden ja avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön luovutustappiot ovat kuitenkin rajoitetusti vähennyskelpoisia. Luovutustappiot saa vähentää muun omaisuuden luovutusvoitosta verovuonna ja 5 seuraavan vuonna. 

Luovutustappioiden vähennysoikeuden rajoitus ei koske muuhun omaisuuteen kuuluvien kiinteistöyhtiöiden osakkeiden luovutustappiota. Asunto-osakeyhtiön, kiinteistöyhtiön tai sellaisen osakeyhtiön osakkeiden jonka toiminta tosiasiallisesti käsittää pääasiallisesti kiinteistöjen omistamista tai hallintaa, luovutustappiot saa vähentää kaikista elinkeinotulolähteen tulista. 

Vanhoja TVL-tappioita koskevat siirtymäsäännökset

Vähentämättä oleva TVL-luovutustappio tappio voidaan jatkossa vähennetään EVL-tulonlähteen tulosta. Ensisijaisesti vähennys pitäisi tehdä muun omaisuuden luovutusvoitosta ja toissijaisesti käyttöomaisuuden luovutusvoitosta (ei kuitenkaan verovapaasti luovutettavien osakkeidein ja kiinteistöjen luovutusvoitosta). Tappioiden vähentämisajat eivät muutu ja voitkin todennäköisesti vähentää TVL-luovutustappioita vielä useamman vuoden EVL-tulonlähteen tuloista.

Select Financial Services on tilitoimisto Helsingissä. Toimistomme sijaitsee Sanomatalossa, mutta tarjoamme sähköisiä tilitoimistopalveluita ja kirjanpitoa digitaalisten työkalujen avulla ympäri Suomen. Meiltä saat lakisääteisen kirjanpidon lisäksi tukea kaikkiin liiketoimintatilanteisiin. Select avaa blogissaan kirjanpidon ja sähköisen taloushallinnon käytäntöjä sekä prosesseja.