Opastusta kirjanpitoonYrittäjävinkit

Tulolähdejaon ja muun omaisuuden omaisuuslajin vähennykset

Yhteisöjen tulonlähdejako muuttui vuoden alusta, jonka myötä yhteisöille syntyi uusi omaisuuslaji “Muu Omaisuus”. Muuhun omaisuuteen sijoitetaan sellainen varallisuus, joka on aikaisemmin ollut TVL-omaisuuslajin alla. Tulolähdejaon muuttumisen myötä muun omaisuuden tulot ja menot ovat veronalaista elinkeinotuloa, jotka ovat yleensä vähennyskelpoisiä kaikista elinkeinolähteen tuloista.

Muun omaisuuden poistot

Muun omaisuuden hankintameno jaksotetaan yleensä samalla tavalla kuin vastaavan käyttöomaisuuden hankintameno: kuluvan omaisuuden hankintameno vähennetään vuotuisin poistoin; & kulumattoman omaisuuden hankintameno vähennetään kun omaisuus on luovutettu, tuhoutunut ja vahingoittunut ja lopullisesti menetetty.

Muun omaisuuslajin luovutustappiot

Pääsääntöisesti muun omaisuuden luovutustapiot saa yleensä vähentää kaikista elinkeinotulonlähteen tuloista. Muuhun omaisuuteen kuuluvien “(liike)osakkeiden ja avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön luovutustappiot ovat kuitenkin rajoitetusti vähennyskelpoisia. Luovutustappiot saa vähentää muun omaisuuden luovutusvoitosta verovuonna ja 5 seuraavan vuonna.

Luovutustappioiden vähennysoikeuden rajoitus ei koske muuhun omaisuuteen kuuluvien kiinteistöyhtiöiden osakkeiden luovutustappiota. Asunto-osakeyhtiön, kiinteistöyhtiön tai sellaisen osakeyhtiön osakkeiden jonka toiminta tosiasiallisesti käsittää pääasiallisesti kiinteistöjen omistamista tai hallintaa, luovutustappiot saa vähentää kaikista elinkeinotulolähteen tulista.

Vanhoja TVL-tappioita koskevat siirtymäsäännökset

Vähentämättä oleva TVL-luovutustappio tappio voidaan jatkossa vähennetään EVL-tulonlähteen tulosta. Ensisijaisesti vähennys pitäisi tehdä muun omaisuuden luovutusvoitosta ja toissijaisesti käyttöomaisuuden luovutusvoitosta (ei kuitenkaan verovapaasti luovutettavien osakkeidein ja kiinteistöjen luovutusvoitosta). Tappioiden vähentämisajat eivät muutu ja voitkin todennäköisesti vähentää TVL-luovutustappioita vielä useamman vuoden EVL-tulonlähteen tuloista.

Select Financial Services on tilitoimisto Helsingissä. Toimistomme sijaitsee Ateneumin vieressä, mutta tarjoamme sähköisiä tilitoimistopalveluita ja kirjanpitoa digitaalisten työkalujen avulla ympäri Suomen. Meiltä saat lakisääteisen kirjanpidon lisäksi tukea kaikkiin liiketoimintatilanteisiin. Select avaa blogissaan kirjanpidon ja sähköisen taloushallinnon käytäntöjä sekä prosesseja.

Arttu Talvitie

Arttu Talvitie

Arttu on pitkän linjan tekijä monella eri saralla. Hän on toiminut yrittäjänä ja freelancerina niin tapahtumatuotannossa kuin visuaalisella alalla. Opiskelukokemusta kertyi Aallon kauppakorkeakoulussa, ja sieltä matka jatkui uraksi startup-maailmassa, missä Arttu oli mukana kasvattamassa Holvia kuudesta työntekijästä yli kuudenkymmenen ihmisen yritykseksi. Tekeminen ja asioiden aikaansaaminen on aina ollut Artun suurimpia motivaattoreita, kuten myös uuden oppiminen ja kokemuksien kerääminen. Selectillä Arttu tekee myyntiä ja markkinointia, sekä auttaa asiakkaita ratkaisemaan liiketoimintahaasteitaan. Liittyivät ne sitten hinnoitteluun, rahoituksen hakemiseen tai oikeastaan mihin vain.