Ota yhteyttä

Select Financial Services Oy
+358 45 1583 550
hello@selectfinancial.fi
Y-TUNNUS 2921254-1

Mikonkatu 9, 4. krs.
00100 Helsinki


Hyvä kirjanpito luo pohjan kasvulle

Jokaisen yrityksen tulee hoitaa taloutensa kirjanpitolain mukaan, sekä noudattaa hyvää kirjanpitotapaa. Kirjanpitolaki ja hyvä kirjanpitotapa ovat monimutkainen kokoelma säädöksiä, ja siksi kirjanpito sekä taloushallinto on hyvä ulkoistaa asiantuntijalle, kuten tilitoimistolle. Silloin säästyy turhilta virheiltä, eikä joudu opettelemaan byrokraattisia kommervenkkejä, vaan voi keskittyä olennaiseen – yrityksen tuottavaan toimintaan.

Kun valitset tilitoimistoksesi Selectin

  • Kirjanpito hoituu digitaalisesti ja taloushallinto sähköisesti.
  • Viranomaisilmoitukset tulevat tehtyä oikein ja ajallaan.
  • Sinun ei tarvitse käyttää aikaasi turhaan byrokratiaan.
  • Voit keskittyä yrityksen tuottavaan toimintaan.
  • Sinulla on aina sparraaja, jonka kanssa käydä läpi yrityksesi taloutta.

Kirjanpito pysyy kunnossa, kun valitset Selectin

Kirjanpito on pikkutarkkaa hommaa, jossa on tärkeä muistaa iso kasa säädöksiä sekä päivämääriä. Yrittäjän tulee huolehtia, että verot ja työnantajamaksut tulee hoidettua ajallaan ja oikean suuruisina. Mikäli ei hoida viranomaisilmoituksiaan tai muita maksuja kunnolla, joutuu yritys maksamaan sanktioita, joista voi nopeasti kertyä merkittävä kuluerä. Viranomaisilmoitukset on myös tärkeä tehdä oikein, ettei vahingossa maksa liikaa.

Me Selectillä varmistamme, että hoidat kaikki viranomaisilmoitukset ajallaan ja maksat velvoitteesi oikean suuruisena. Kehitämme asiakasyrityksen kanssa yhteisen prosessin, jolla pidämme huolen, että saamme ajoissa kaikki tarvittavat materiaalit helposti sähköisenä ja voimme tehdä ilmoitukset hyvissä ajoin. Me olemme osakeyhtiöihin keskittynyt tilitoimisto ja tiedämme mitä kaikkea kirjanpidossa pitää huomioida, ettet joudu maksamaan ylimääräisiä maksuja.

Enemmän aikaan tuottavaan toimintaan, kun ulkoistat kirjanpidon digitaalisesti

Kun valitset tilitoimistoksesi Selectin, saat käyttöösi alan parhaat sähköisen hallinnon työkalut. Me opetamme sinut käyttämään niitä, jotta voit hoitaa kirjanpidon ja taloushallinnon tehokkaasti, eikä sinun tarvitse käyttää turhaa aikaa kuittirumbaan tai mappisulkeisiin.

Me Selectillä olemme kiinnostuneita asiakkaidemme liiketoiminnasta ja haluamme tukea heidän kasvuaan. Kun aikaa ei mene turhaan paperin pyörittämiseen, voit keskittyä tuottavaan toimintaan. Digitaalisten työkalujen avulla yrityksen kirjanpito on lähes reaaliaikaista ja liiketoiminnan luvuista voi tehdä valistuneita liiketoimintapäätöksiä.

Kirjanpito ei ole vain lakisääteistä, vaan mahdollisuus kehittää liiketoimintaa.

Kirjanpidon vaatimukset eivät ole pelkästään lakisääteisiä. Kirjanpidon tehtävä on antaa oikea ja riittävä kuva yrityksen taloudesta ja liiketoiminnasta. Siksi siitä ovat kiinnostuneet monet yrityksen viiteryhmät, kuten mahdolliset sijoittajat, lainoittajat, yhteistyökumppanit ja yrityksen hallitus.

Yrityksen johto ja hallitus voivat tulkita yrityksen liiketoimintaa ja sen kehittämismahdollisuuksia kirjanpidosta löytyvien lukujen pohjalta. Kirjanpidosta pystyy päättelemään meneekö johonkin liikaa rahaa tai onko joku liiketoimintamahdollisuus jätetty hyödyntämättä. Myös yrityksen kasvuun liityviä kysymyksiä on hyvä käsitellä kirjanpidon pohjalta. Selectin asiakkaat valitsevat usein kirjanpitopakettiinsa kuukausitapaamisen, jossa yrityksen taloutta käydään läpi yhdessä tilitoimiston kanssa. Tämä antaa yrittäjälle varmuutta liiketoiminnan kehittämiseen tulevaisuudessa. Me Selectillä haluamme olla asiakkaillemme kokonaisvaltainen taloushallinnon kumppani. Asiakkaidemme menestys on meidän menestyksemme.

Rahoitus on usein tärkeässä osassa yrityksen kehittämistä, ja siksi kirjanpito on tärkeää hoitaa hyvin. Ei riitä, että yritys hoitaa lakisääteiset velvoitteensa, vaan kirjanpidon pitää pystyä osoittamaan yrityksen kasvu- tai takaisinmaksupotentiaali mahdollisille rahoittajille. Myös monet yhteistyökumppanit tai B2B-asiakkaat ovat kiinnostuneita yrityksen taloudesta ja toiminnan jatkuvuudesta – siksi onkin tärkeää tehdä kirjanpito hyvin.

Select, taloushallinnon kumppani

Me emme tarjoa vain lakisääteistä kirjanpitoa, vaan olemme mukana tekemässä tuloksellista liiketoimintaa asiakkaidemme kanssa. Asiakkaamme saavat käyttöönsä alan parhaat digitaaliset taloushallinnon työkalut, jotka tuottavat tarkkaa ja reaaliaikaista dataa, jonka avulla saa selkeän kuvan yrityksen taloudesta. Oikean ja ajankohtaisen datan avulla asiantuntijamme auttavat hyödyntämään liiketoiminnan koko potentiaalin. Voimme minimoida kustannuksia, optimoida kassavirtaa ja välttää verotuksen sudenkuopat, jolloin liiketoiminta pyörii jouhevasti.

Meille yrittäjyys on sydämen asia. Olemme itsekin yrittäjiä ja asiakkaidemme menestys on meidän menestyksemme.

Nosta liiketoiminta seuraavalle tasolle.

Ota yhteyttä

Kysymyksiä kirjanpidon digitalisoinnista

Kannattaako taloushallinnon digitalisoiminen?

Yrityksen taloushallinnon sähköistäminen ja automatisointi on aina kannattavaa. Perinteinen paperilla kulkeva kirjanpito kuluttaa luontoa ja aiheuttaa ylimääräisiä työtunteja. Siirtymisen kustannukset eivät päätä huimaa ja sen voi tehdä kesken tilikaudenkin. Kun taloushallinto on digitalisoitu, jää asiakasyritykselle aikaa tuottavampaan tekemiseen.

Miten digitalisointi onnistuu?

Me toteutamme taloushallinnon digitalisoinnin käytännöt lähes kokonaan. Suunnittelemme parhaan tavan toteuttaa siirtymisen, otamme yhteyttä nykyiseen tilitoimistoon tarvittaessa ja siirrämme kaiken kirjanpidon yms. Procountor-järjestelmään. Opastamme ohjelmistojen käytössä ja autamme suunnittelemaan liiketoiminnan jatkoa asiakasyrityksen tavoitteet huomioiden.

Kuinka kalliista prosessista on kyse?

Kustannukset riippuvat palvelukokonaisuudesta, käytännön toteutuksesta ja siitä, paljon käsiteltävää tietoa on ja mitä työkaluja otetaan käyttöön. Se on kuitenkin varmaa, että digitalisoinnin tuoma tehokkaampi ja sujuvampi taloushallinto mahdollistaa resurssien käyttämisen varsinaisen liiketoiminnan tehostamiseen.

Nosta liiketoiminta seuraavalle tasolle.