Yrittäjävinkit

Vuoden 2021 muutokset yrittäjälle

Vuodenvaihde tarkoittaa usein yrittäjälle myös muutoksia liiketoimintaympäristöön. Monet yrittämiseen liittyvät lait ja säädökset muuttuvat, mikä on hyvä huomioida toiminnassa. Käsittelemme tässä artikkelissa pääasiassa muutoksia, jotka koskevat lähes kaikkia yrittäjiä. Yritys- ja toimialakohtaisesti voi vuonna 2021 tapahtua myös paljon enemmän muutoksia kuin tässä artikkelissa käsitellään. Omaa yritystä koskevien muutoksien suhteen kannattaa siis olla tarkkana. Tässä blogipostauksessa käymme läpi seuraavat aiheet:

1) Katso-tunnistus loppuu
2) Arvonlisäverorajoihin tulee muuttoksia
3) Koronamuutokset työsuhteessa poistuvat
4) Jotkut koronamuutokset pysyvät vielä hetken aikaa.
5) Henkilöston sitouttaminen halpenee
6) Muita pieniä muutoksia liiketoimintaympäristössä

Katso-palvelu poistuu käytöstä ja Katso-tunnuksien toiminta loppuu 2021

Katso-palvelu on sähköinen tunnistautumisjärjestelmä, jonka tunnuksien avulla yritykset ovat voineet asioida viranomaisten kanssa internetin välityksellä. Katso-tunnuksia on käytetty mm. Kelan ja tulorekisterin kanssa toimiessa sekä verojen ilmoittamiseen. Yrittäjät ovatkin usein antaneet tilitoimistoilleen Katso-valtuutukset. Katso-tunnukset edustavat kuitenkin vanhentunutta teknologiaa, joinka käyttölopetetaan vuonna 2021.

Verottajan kanssa toimiessa otetaan Katso-tunnuksien tilalle Suomi.fi -valtuutukset, ja Katso-palvelu suosittelee tarkistamaan jokaisen palveluntarjoajan omilta sivuilta heidän omat ohjeistuksensa liittyen Katso-palvelun lopettamiseen. Osa palveluista on lopettanut Katso-tunnusten käytön jo vuodenvaihteessa, mutta osa lopettaa palvelun hyödyntämisen vasta myöhemmin keväällä. Suosittelemme kuitenkin tekemään tarvittavat toimenpiteet jo hyvissä ajoin, niin keväällä ei tule yllättäviä haasteita. Selectin asiakkaana olemme jo informoineet teitä uudesta muutoksesta, ja lähettäneet teille Suomi.fi -valtuutukset kuitattavaksi sähköisesti.

Arvonlisäveron ja sen alarajahuojennuksen rajat muuttuvat 2021

Aikaisemmin yritys on voinut toimia arvonlisäverottomasti, mikäli liikevaihto on ollut alle kymmenen tuhatta euroa. Vuonna 2021 arvonlisäveron alaraja on noussut viiteentoista tuhanteen euroon.

Arvonlisäverosta voi saada myös alarajahuojennusta, mikäli yrityksen arvonlisäveron alainen liikevaihto jää alle 30 000:n euron. Jos yrityksesi liikevaihto on enintään 15 000 euroa (vuodesta 2021 lähtien, aikaisemmin 10 000€/vuosi), yritys saa huojennuksena koko tilikaudelta tilitettävän arvonlisäveron. Silloin alarajahuojennusta ei tarvitse erikseen laskea. Muussa tapauksessa voit hyödyntää verottajan helppoa taulukkoa huojennuksen laskemiseen tai konsultoida kirjanpitäjääsi. Kun olet Selectin asiakas, laskemme puolestasi maksettavan arvonlisäveron sekä teemme tarvittavat ilmoitukset verottajan suuntaan sekä ilmoittamme sinulle maksettavan veron määrän sekä eräpäivän.

Alarajahuojennus on ollut merkittävä mahdollistaja varsinkin pienemmille yrityksille, joten muutos on toivottu ja tulee varmasti helpottamaan suomalaista pienyrityskenttää, varsinkin koronapandemian jälkeen. Valitettavasti vaikuttaa kuitenkin siltä, että alarajahuojennuksesta tullaan Suomessa luopumaan EU:n arvonlisäverodirektiivin muutoksen velvoittamana vuoden 2025 alusta lähtien. Tämä kerrotaan hallituksen esityksessä kohdassa 4.1.

Koronan tuomat muutokset työsuhteessa poistuvat 2021

Työsopimuslakiin, yhteistoimintalakiin ja moniin yleissitoviin työehtosopimuksiin tehtiin koronaviruksen vuoksi väliaikaisia muutoksia. Muutokset ovat olleet moninaisia, mutta liittyneet erityisesti erilaisten aikataulujen nopeuttamiseen, kuten lomautusilmoitusten ja yhteistoimintaneuvotteluiden määräaikoihin. Nämä muutokset olivat voimassa 1.4.2020–31.12.2020. Muutosten voimassaolon päätyttyä palataan noudattamaan tavallisesti voimassa olevaa lainsäädäntöä.

Monet näistä muutoksista koskevat pidempiä prosesseja, kuten lomautuksia ja onkin hyvä huomata, että vaikka muutokset poistuvat, niin niiden vaikutukset voivat näkyä vielä vuoden 2021 puolella. Eräänlaisena nyrkkisääntönä voitaisiin sanoa, että mikäli prosessi on aloitettu vuoden 2020 puolella, niin silloin se voidaan viedä loppuun ensi vuoden alussa (esimerkiksi lomautukset lyhyemmällä ilmoitusajalla). Oman yrityksen tai työsuhteen tilanne on hyvä tarkistaa tapauskohtaisesti ennen kuin tekee mitään asiaan liittyviä päätöksiä.

Osa koronan tuomista muutoksista jatkuvat vielä vuoden 2021 puolella

Vaikka merkittävä osa työsuhdetta koskevia muutoksia poistuivat vuodenvaihteessa, niin osa yrityksiä ja yrittäjää koskevat muutokset pysyvät. Väliaikainen konkurssilaki, jonka mukaan yrityksiä ei voida hakea konkurssiin jatkuu tammikuun loppuun saakka. Näillä näkymin laki poistuu sitten, ja yrityksiä voidaan hakea normaalisti konkurssiin. Yrittäjä voi myös hakea työttömyysetuutta maaliskuun loppuun asti, ja hieman ennen vuodenvaihdetta avattiin yrityksille toinen hakukierros kustannustukea varten.

Vaikka koronapandemian taltuttavista rokotteista on paljon toiveikkaita uutisia, on silti realistista odottaa pandemian vaikutusten näkyvän vielä pitkään. Onkin pelottavaa nähdä, että millainen konkurssiaalto odottaa väliaikaisen konkurssilain poistuttua. Olemme kuitenkin toiveikkaita, että lainsäätäjä huomioi taloudellisen toimintaympäristön erityispiirteet vielä ensi vuonna.

Henkilöstön sitouttaminen halpenee 2021

Monet yritykset ovat huomanneet, että antamalla työntekijöille omistusosuuksia heidät saadaan sitoutettua paremmin yrityksen toimintaan. Tilanteesta riippuen tämä on kuitenkin voinut olla verotuksellisesti kallista työntekijälle. Aikaisemmin työntekijän on pitänyt maksaa tuloveroa 90% osakkeen käyvästä arvosta, mutta vuonna 2021 tämä muuttuu.

Listaamattoman osakeyhtiön henkilöstöantia koskeva uusi säännös tulee voimaan 1.1.2021 (tuloverolaki 66 a §). Säännöstä sovelletaan osakeanteihin, joista on tehty päätös lain voimaantulon jälkeen.

Kun listaamaton osakeyhtiö järjestää henkilöstölleen osakeannin, työntekijä voi merkitä osakeyhtiön osakkeita käypää arvoa alempaan hintaan. Osakeannista ei tule veronalaista etua, kun osakkeen merkintähinta on vähintään samansuuruinen kuin osakkeen matemaattinen arvo.

Osakkeen matemaattinen arvo on usein pienempi kuin yhtiön osakkeen käypä arvo, joten tämä muutos on työntekijän näkökulmasta edullinen. Varsinkin joissain tapauksissa, kuten korkean teknologian startupeissa, joissa “matemaattinen arvo” jää pieneksi “käyvän arvon”. syntyessä tulevaisuuden odotuksista.

Muita pieniä muutoksia liiketoimintaympäristössä 2021

Koska yrityskenttä ja sen lait sekä säädökset ovat moninaisia, on täysin kattavaa listaa yrittäjiä koskevista muutoksista mahdoton tehdä. Olemme kuitenkin yrittäneet käsitellä tässä blogipostissa tärkeimpiä, sekä mainita useampia. On kuitenkin hyvä pysyä tarkkana oman yrityksen liiketoimistoympäristöä koskevien muutosten suhteen.

Vuonna 2021 muuttuvat vielä ainakin seuraavat asiat:

– Sähkövero laskee, ja luovutaan sähköveron palautusjärjestelmästä, joka on hyödyttänyt lähinnä isoja firmoja.

-Polttoaineet kallistuvat, esimerkiksi parafiinisen dieselin verotuki poistuu

– Erityisesti vähittäiskauppayrittäjiä voi kiinnostaa, että sakon muuntorangaistus palautetaan rikoslakiin vuonna 2021. Tätä ovat vaatineet Suomen Yrittäjät ja Kaupan liitto yhdessä.

– Vuonna 2021 tulee uusi verovapaa etu työntekijöille: työsuhdepolkupyöräetu. Etu on työntekijälle verovapaa aina 1 200 euroon saakka vuodessa, eli pyörän pitäisi olla todella kallis ennen kuin siitä syntyisi verotettavaa etua työntekijälle. Polkupyöräetu olisi verovapaa vastaavin edellytyksin myös silloin, kun se olisi osana liikkumisen palvelupakettia. Käytetty etu vähentää työsuhdematkalipun verovapaata enimmäismäärää.

Tässä blogipostauksessa käsitellään yrityskentän merkittävimpiä muutoksia vuonna 2021, mutta lista ei ole kattava, vaan suosittelemme tarkkailemaan erikseen oman yrityksen toimintaympäristön muutoksia. Mikäli etsitte konsultoivaa tilitoimistoa, joka pitää huolta asiakkaistaan, niin ottakaa meihin yhteyttä.

Select Financial Services on tilitoimisto, joka tukee asiakkaitaan tilanteessa kuin tilanteessa. Autamme lakisääteisen kirjanpidon lisäksi rahoitushakemuksissa, liiketoiminnan kehittämisessä sekä yllättävissä liiketoimintaympäristön muutoksissa. Toimistomme sijaitsee Ateneumin vieressä, mutta tarjoamme sähköisiä tilitoimistopalveluita ja kirjanpitoa digitaalisten työkalujen avulla ympäri Suomen. Select avaa blogissaan kirjanpidon ja sähköisen taloushallinnon käytäntöjä sekä prosesseja. Tällä hetkellä kirjoitamme myös paljon koronaviruksen vaikutuksista yrittäjälle.

Arttu Talvitie

Arttu Talvitie

Arttu on pitkän linjan tekijä monella eri saralla. Hän on toiminut yrittäjänä ja freelancerina niin tapahtumatuotannossa kuin visuaalisella alalla. Opiskelukokemusta kertyi Aallon kauppakorkeakoulussa, ja sieltä matka jatkui uraksi startup-maailmassa, missä Arttu oli mukana kasvattamassa Holvia kuudesta työntekijästä yli kuudenkymmenen ihmisen yritykseksi. Tekeminen ja asioiden aikaansaaminen on aina ollut Artun suurimpia motivaattoreita, kuten myös uuden oppiminen ja kokemuksien kerääminen. Selectillä Arttu tekee myyntiä ja markkinointia, sekä auttaa asiakkaita ratkaisemaan liiketoimintahaasteitaan. Liittyivät ne sitten hinnoitteluun, rahoituksen hakemiseen tai oikeastaan mihin vain.