Virtuaali- ja kryptovaluutat

Virtuaalivaluuttoihin liittyvät riskit

Virtuaalivaluuttoihin liittyy useita erilaisia riskejä. Riskien muoto ja suuruus vaihtelee ainakin hiukan sen mukaan, että näkeekö kryptovaluutat sijoituskohteena vai esimerkiksi vaihdannan välineenä. Tässä artikkelissa pyrimme käymään läpi keskeisimmät kryptovaluuttojen kanssa tekemisissä olevaa uhkaavat riskit.

Säätelemättömyys

Säätelemättömyys ja valtiollisen valvonnan puute ovat kryptovaluutoille leimallisia ominaisuuksia. Vaikka valtioiden keskuspankitkin ovat nyt kilvan tulossa digivaluuttojen kentälle, kryptovaluuttojen kohdalla säätelemättömyys ei tule katoamaan mihinkään. Säätelemättömyydestä seuraa luonnollisesti se, että sijoittajan oikeusturva on heikko sellaisessa tilanteessa, missä hän joutuu huijatuksi. Mikäli kryptolompakkosi murretaan tavalla tai toisella, kryptovaluutta johon olet sijoittanut paljastuu täydeksi huijaukseksi, tai pörssi jonka tilillä olet säilönyt kryptovaluuttaa katoaa taivaan tuuliin, on tilanteissa kutakuinkin turha haaveilla oikeuden hakemisesta perinteisestä oikeuslaitoksesta. Alan toimijoista merkittävä osa on anonyymejä, ja vaikka sinua vastaan rikkoneen tahon identiteetti olisikin tiedossasi, on merkittävä osa toimijoista ulkomaalaisia, jolloin heidän saamisensa oikeudelliseen vastuuseen on vähintään haasteellista. Tämä erityisesti niin kauan, kun liiketoiminta ei ole minkään viranomaistahon reguloimaa. Poikkeuksen sääntöön muodostavat viranomaisten säätelyn alaiset toimijat, joista esimerkkeinä suomalaiset LocalBitcoins ja Coinmotion, joita valvoo Finanssivalvonta. Ne ovat käyneet läpi viranomaisen vaatimat lupaprosessit, ja FiVa valvoo niiden toimintaa jatkuvasti. Niidenkään kautta ei tosin kryptoilleen mitään talletussuojan kaltaista saa. Kryptosijoittamisen maailmassa korostuu kaupankäyntiosapuolien ja kolmansien välikäsien luotettavuuden arvioinnin tärkeys.

Säätelemättömyys ja anonyymiys ovat monella tapaa kryptomaailman ominaisuuksia enemmänkin kuin sen bugeja tai valuvikoja. Viranomaissäätelyn sijaan järjestelmiä, toimijoita ja tuotteita valvovat markkinat ja avoin lähdekoodi. Yleisesti ottaen rehelliset toimijat pärjäävät markkinoilla, kun taas epärehelliset katoavat historian marginaaleihin. Anonyymissä maailmassa, jossa ihmisten saaminen edesvastuuseen rikkomuksistaan on haasteellista, nämä valvonta- ja rankaisumekanismit ovat myös erilaisia. Yhtenä takeena on avoimen lähdekoodin mukanaan tuoma valvottavuus. Vaikka lohkoketjut itsessään eivät välttämättä ole avointa lähdekoodia, niitä käyttävät järjestelmät ja verkot yleensä ovat. Näiden hajautettujen, avoimen lähdekoodin järjestelmien vahvuus tulee siitä, että niitä kehittää toisistaan itsenäiset devaajat ja devaajaryhmät. Tämän työn tuloksena on yksi maailman teoriassa robusteimmista checks and balances -järjestelmistä.

Tekniset ja käyttäjiin kohdistuvat riskit

Vaikka esimerkiksi Bitcoinia itsessään on syytä pitää tietoturvallisena järjestelmänä, sen käyttöön liittyy aina teknisiä riskejä, jotka liittyvät käyttäjään. Jos käyttäjä menettää esimerkiksi itse hallussaan pitämän lompakon tai siihen liittyvän yksityisen avaimen, on lompakko sisältöineen menetetty, eikä sen sisällä olevaa kryptovaluuttaa voi enää kukaan saada käyttöönsä. Mikäli käyttäjä säilyttää kryptovarallisuuttaan internetissä sijaitsevassa lompakossa (esim. Coinbase tai suomalainen Coinmotion), tarvitsee hänen olla varma siitä, että luottaa lompakkopalvelua tarjoavaan tahoon. Mikäli tämä päättää karata tai törppöillä varojesi kanssa, olet sijoittajana aika tyhjän päällä. Tähän asti suurin tämänkaltainen tapahtumasarja oli Mt. Gox:in tapaus, jossa omaisuutta katosi väärille teille satojen miljoonien euron arvosta. Teknisiin riskeihin linkittyvät myös muut kryptosijoittajia ja -käyttäjiä targetoivat huijaukset. Näistä yleisimpiä ovat huijareiden rakentamat verkkosivut, mobiilisovellukset ja huijausmeilit. Useimmin käyttäjiä ohjataan näiden avulla jonkun yleisesti tunnetun ja turvalliseksi mielletyn tahon sivuston kloonille, joissa käyttäjiä sitten ohjataan siirtämään varojaan huijareiden tileille. Verkko-osoitteet mitä käyttää kannattaa tarkistaa tarkasti, ja huomioida aina esim. https:n puuttuminen osoitteen alusta. Riski osoitteiden väärentämiseksi kloonisivuille vieväksi on erityisen suuri darkwebeissä, kuten niistä suosituimmassa eli Tor-verkossa. Siellä käytettävät osoitteet ovat käyttäjälle pitkälti satunnaisten kirjainten ja numeroiden näköisiä pitkiä rimpsuja, joiden silmämääräinen vertailu toiseen osoitteeseen ei onnistu.

Volatiliteetti

Verrattuna esimerkiksi pörssissä vaihdettuihin osakkeisiin tai yleisimpiin rahastoihin ovat kryptovaluutat huomattavasti volatiilimpia: niiden tuotot vaihtelevat merkittävästi kutakuinkin millä tahansa aikahorisontilla. Bitcoin on ollut olemassa vuodesta 2009, ja sen kysyntä (ja täten arvo) on kasvanut tähän päivään mennessä räjähdysmäisesti. Koska kyseessä on täysin uudenlainen sijoitusinstrumentti, jonka arvonnousu on ollut poikkeuksellista, on ymmärrettävää, että sen hinnanvaihtelukin on ollut poikkeuksellista. Koska bitcoinin käyttösovellutukset ovat ainakin toistaiseksi hyvin rajallisia, on sitä syytä tarkastella nimenomaan sijoitusinstrumenttina eikä vaihdannan välineenä. Koska lohkoketjuteknologia on niin uutta ja mullistavaa, ei bitcoinin arvoa ja arvonkehitystä ole pystytty ennustamaan fundamenttianalyysin työkaluilla, jotka on suunniteltu esimerkiksi osakkeiden hintakehitystä ennustamaan. Kryptosijoittamista kuvaa myös leimallisesti se, että sijoituspäätöksiä tekevät yksilöt, vakiintuneiden finanssi-instituutioiden sijaan (jos kohta institutionaalisten sijoittajien suhteellinen paino onkin kasvanut kryptomarkkinalla runsaasti). Tämän takia bitcoinin ja muiden kryptovaluuttojen arvo näyttää olevan erityisen altis lauma-ajattelusta ja paniikkikäytöksestä johtuville arvonmuutoksille. Samaan hengenvetoon voimme toki todeta, että jos Elon Muskin yksittäiset tweetit tuntuvat liikuttavan bitcoinin arvoa huomattavasti, niin näin liikuttavat myös Cristiano Ronaldon letkautukset Coca-Colan kurssia. Ehkä. Tämän artikkelin kirjoitushetkellä Coca-Cola Companyn markkina-arvo oli noin 245 miljardia dollaria, bitcoinin noin 721 miljardia.

Verottajan koura ja lainsäädännön ailahtelevaisuus

Jos ovat kryptovaluutat ja muut lohkoketjuteknologian sovellutukset uusia asioita, niin määritelmällisesti vielä uudempia asioita ovat niihin liittyvä verotus ja muu viranomaisten suunnalta tuleva sääntely. Koska kryptoala kehittyy ja muuttuu vauhdilla, on lainsäätäjillä ollut täysi työ pysyä perässä. Suomessa verottajan ohjeet ovat hioutuneet yksi korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) ja keskusverolautakunnan (KVL) päätös kerrallaan. Kansainvälisessä vertailussa Suomen kryptoverotus ja muu lainsäädäntö on melko järkevää ja sallivaa, jos vertaa siihen, että bitcoin ja muut kryptot ovat laittomia tai tarkasti säädeltyjä monessa maassa. Paljon parantamisen varaakin tietysti olisi esimerkiksi lohkoketjutaloutta (ja yrittäjyyttä yleisesti) koskevassa lainsäädännössä ja verotuksessa, kuten myös yksilöverotuksen kohdalla. Kuten muillakin täysin uusilla liiketoiminta-aloilla, erityisesti sellaisilla, jotka saavat osakseen runsaasti negatiivista julkisuutta, on lainsäädännön ailahtelevaisuus tosiasia, jonka kanssa yksittäisten yritysten ja muiden toimijoiden on vain elettävä.

Kryptosijoittajalle harmaita hiuksia aiheuttaa verojen maksaminen oikein. Verottajan syventävä vero-ohje on viitisen tuhatta sanaa pitkä. Kryptopörssien ja lompakkopalveluntarjoajien raportointityökalut ovat vielä sangen heikkoja. Pörssien API:t reistailevat jatkuvasti. Myös kaupankäynnin hajautuminen moneen eri pörssiin ja monesta eri lompakosta tapahtuvaksi aiheuttaa päänvaivaa. Koska verotusarvo muodostuu jokaisella vaihdantahetkellä, eikä vasta kun virtuaalivaluutta vaihdetaan euroiksi, joutuu kryptosijoittaja käyttämään paljon vaivaa saadakseen raportointinsa kohdilleen. Mikäli kryptoihin liittyvä verotus, raportointi tai kirjanpito aiheuttaa ongelmia, suosittelemme kääntymään osaavan auttajan puoleen. Select Financial Services on jo vuosia lobannut paremman lainsäädännön puolesta.

Louhimisen energiasyöppöys ja ympäristönäkökulma

Kryptoekosysteemin energiasyöppöys on saanut median raportoimaan koko alasta sangen negatiiviseen sävyyn. Erityisesti työntodisteeseen (Proof of Work, PoW) konsensusalgoritminsa perustavat kryptot, kuten bitcoin, kuluttavat kiistatta hurjan määrän energiaa. Tämä energiankulutus nähdään usein jopa järjestelmän ominaisuutena pikemmin kuin sen vikana. Moni bitcoinin energiankulutusta tutkinut on päätynyt näkemykseen, että sen louhinnassa käytetty energia on suhteellisen vihreää. Koska bitcoinia louhiville yritykselle sähkö on valtava menoerä, pyrkivät ne ostamaan sähkönsä mahdollisimman halvalla. Ympäristön onneksi tämä tarkoittaa usein sitä, että monesti hukkaenergia on valjastettu louhimisteollisuuden käyttöön.

Oli miten oli, joutuu ala kuin ala ottamaan ihmislähtöisen ilmastonmuutoksen vähentämisen huomioon liiketoiminnassaan. Vaikka toimija ei itse olisi aiheesta kiinnostunut, on syytä olettaa, että lainsäätäjät yhä enenevissä määrin ovat. Kryptovaluutat ovat lainsäätäjien silmätikkuina jo ihan kapinallisen luonteensakin takia. Yleisesti ottaen bitcoinin energiasyöppöys on pitkälti katsojan silmässä: mitä tärkeämpänä näkee bitcoinin yhteiskunnallisen roolin, sitä kritiikittömämmin sen energiankulutukseen suhtautuu. Tästä on johdettavissa ajatus, että bitcoinin energiasyöppöys tulee varmasti kiinnostamaan lainsäätäjiä jatkossakin. Kiinassakin bitcoin-louhinnan vastaiset toimet on perusteltu osaksi toiminnan suurella energiankulutuksella. Vaikka kyseisissä toimissa energiankulutus olisikin vain autoritaasen hallinnon keppihevonen, on koko maapallon kannalta toivottavaa, että kryptomaailmakin pyörisi mahdollisimman vihreän energian varassa.

Select on kryptoekosysteemin läpikotaisin tunteva taloushallinnon ammattilainen. Kauttamme hoituu niin raportointidatan integriteetin valvominen, holding-yhtiöiden perustaminen kuin DeFi-konsultaatiokin. Mitä tahansa teetkin kryptojen kanssa, me hoidamme kirjanpitosi ja laitamme verotuksesi ruotuun. Jos tarvitset kryptot tuntevaa konsultoivaa tilitoimistoa, ota yhteyttä. 

selectio.fi

selectio.fi

Selectio.fi on yrityksemme kokeellisemmasta ja edistyneemmästä krypto-osaamisesta vastaava puoli. Selectiolla ei mene sormi suuhun haastavien kryptoverotuskeissien, monimutkaisten mainausviritelmien eikä DeFi-puolen sakeammankaan päädyn edessä. Julkaisemme Selection uudet kryptomaailmaa luotaavat blogaukset molemmilla sivustoillamme.