Miten valitsen tilitoimistonYrittäjävinkit

Tilitoimiston hintavertailu – viisi tärkeää huomiota

Viime aikoina on yleistynyt trendi, jossa tilitoimistot mainostavat palveluitaan hintakärjellä. Kirkkaat mainokset huutavat “YRITYKSESI KOKO KIRJANPITO 49,90€!”, ja kauppa käy. Mutta kuka tässä trendissä on voittaja? Ei välttämättä se kaveri, joka löytää halvimman tarjouksen. Mitkä seikat pitää huomioida vertaillessaan tilitoimistojen hintoja?

1) Hinta ei ole tärkein kriteeri
2) Eri hinnoittelumallien vertailu on vaikeaa, muttei mahdotonta
3) Tuntihinnat eivät ole vertailukelpoisia
4) Erilaiset palvelutasot
5) Mitä kaikkea palveluun kuuluu

1) Tilitoimiston hinta ei ole tärkein valintakriteeri

Tilitoimiston valinta on erittäin tärkeää yrityksen toiminnan kannalta. On tärkeää löytää juuri omalle yritykselle sopiva tilitoimisto, jonka kanssa yhteistyö ja kemiat pelaa. Kirjanpitäjä on käytännössä työkaveri, jonka kanssa joutuu olemaan kuukausittain tekemisissä.

Erityisen tärkeää on, että tilitoimisto pystyy vastaamaan yrityksesi liiketoiminnan tarpeisiin, niin toimintatapojen kuin kirjanpidonkin suhteen. Huonosti tehty kirjanpito voi tulla kalliiksi. Ei pelkästään virheiden takia, vaan esimerkiksi myös silloin, kun kirjanpito on tehty ylimalkaisesti, ja pitäisi hankkia rahoitusta kuten lainarahaa tai sijoituksia. Onkin olennaista miettiä, että mikä kaikki on sinulle tärkeämpää kuin hinta. Sujuva yhteistyö? Tehokas digitaalinen prosessi? Vähemmän virheitä? Parempi ymmärrys liiketoiminnastasi, tai kenties joku muu seikka?

2) Tilitoimistojen erilaisten hinnoittelumallien vertailu on vaikeaa, muttei mahdotonta

On todella vaikea verrata tilitoimistojen erilaisia hinnoittelumalleja. Miten suhteuttaa tositeperusteinen hinta aikaperusteiseen hintaan? Tähän ei ole selkeätä ratkaisua. Sen takia onkin hyvä, jos yrittäjä osaa itse arvioida tositteidensa määrän mahdollisimman hyvin. Silloin on helpompi arvioida tositemäärään pohjautuva hintakin.

Arvioidun tositemäärän pohjalta voit käydä myös keskustelun potentiaalisen tuntihinnoittelua käyttävän kirjanpitäjän kanssa, ja kysyä arviota siitä, että kuinka monta työtuntia kirjanpito vaatii kuukaudessa. Tämä arvioihin perustuva hintavertailu ei kuitenkaan ole kovin luotettavaa, eikä koko ostopäätöstä kannata rakentaa sen varaan.

3) Tilitoimistojen tuntihintojen vertailu ei kerro koko totuutta

Tuntihintojen vertailu ei välttämättä anna oikeaa kuvaa toteutuvista kuluista. Toisella kirjanpitäjällä voi mennä samoissa työtehtävissä pidempään kuin toisella. Kuvitteellisena esimerkkinä:

Perinteinen vanhentuneita työkaluja ja prosesseja hyödyntävä kirjanpitäjä myy työtään 49,90€/h ja viimeisimmilleen kouluttautunut digitaalinen kirjanpitäjä myy työtään 80€/h. Koska perinteisellä kirjanpitäjällä menee merkittävästi aikaa manuaaliseen työhön, veloittaa hän kuukaudessa 2,5h työtuntia eli 124,70€/kk (= 2,5h x 49,90€). Samaan aikaan digitaalinen kirjanpitäjä on hionut prosessinsa kuntoon ja tekee saman työmäärän puolessa ajassa sekä veloittaa työstä edulliset 100€ / kk (= 1,25h x 80€/h).

Eli tuntihinnaltaan kalliimpi kirjanpitäjä voi olla kokonaiskustannuksiltaan halvempi, koska hän tekee tehokkaampaa työtä. Yrittäjälle on ennen asiakkuuden alkamista haastavaa selvittää, kuinka tehokas tilitoimisto tai kirjanpitäjä on. Olennaista on kiinnittää huomiota siihen, mitä taloushallinnon työkaluja hän käyttää ja kuinka kokenut hän on. Sen lisäksi on tärkeää käydä kirjanpitäjän kanssa keskustelu, jonka pohjalta hän voi tehdä arvion tarvittavasta kuukausittaisesta työajasta.

Me Selectillä hyödynnämme pääasiassa alan parhaita ja kätevimpiä työkaluja Procountoria ja Holvia, joiden kanssa olemme hioneet prosessit mahdollisimman tehokkaiksi. Suurin osa kirjanpitäjistämme ovat Procountorin sertifioimia. Sen takia voimme laskea ja antaa asiakkaillemme kiinteät kuukausihinnat tuntiveloituksen sijasta.

4) Halvalla harvoin saa hyvää: erilaiset palvelutasot

Yleensä ostoksilla ollessaan huomaa, ettei halvalla saa hyvää. Tämä pitää usein paikkansa myös tilitoimistoa valittaessa. Kuten edellisessä kappaleessa todettiin, halvalla tuntihinnalla toimiva kirjanpitäjä voi päätyä veloittamaan enemmän kuin kalliimpaa tuntihintaa pyytävä kirjanpitäjä.

Halpa kuukausihinta taas on merkki siitä, että kirjanpitäjän pitää tehdä useiden eri asiakkaiden kirjanpito kuukauden aikana. Silloin yhteen asiakkaaseen keskittyminen ei ole kovin merkittävää, vaan kuitteja tiliöidään konemaisesti. Haluatko olla mieluummin yksi sadasta vai yksi kymmenestä? Kalliimmalla kuukausihinnalla kirjanpitäjällä on enemmän aikaa juuri sinun liiketoiminnallesi.

Me Selectillä otamme useimpien asiakkaidemme kanssa henkilökohtaisen lähestymistavan, missä haluamme oppia tuntemaan asiakkaamme liiketoiminnan ja käytämme aikaa asiakkaamme kirjanpitoon. Silloin voimme tehdä kirjanpidon tarkoituksenmukaisesti ja saada siitä kaiken hyödyn irti. Kun tunnemme asiakkaamme liiketoiminnan, pystymme huomaamaan mahdolliset ongelmatilanteet ja haasteet, sekä voimme ruveta taklaamaan niitä asiakkaan kanssa yhdessä.

Hyvin tehdyn kirjanpidon ja liiketoimintaosaamisen pohjalta pystymme myös antamaan tehokasta liiketoimintakonsultointia. Pystymme esimerkiksi helposti lähtemään ratkomaan investointipäätöksiä tai auttamaan rahoitushakemuksien kanssa.

5) Tilitoimiston hintavertailu: mitä hintaan kuuluu?

On olennaista huomioida, mitä sovittuun hintaan kuuluu. Esimerkiksi kuinka paljon maksaa kysyä kirjanpitäjältä jotakin, jos hinnoittelu perustuu tositteisiin. Entä kuuluuko kuukausihintaan myös vuodenlopputoimenpiteet tilinpäätös ja veroilmoitus, vai veloitetaanko ne erikseen. Ei ole myöskään tavatonta, että halpoja kuukausihintoja tarjoavien tilitoimistojen laskuille ilmestyy joka kuukausi lisäveloituksia pienistä toimenpiteistä, joita ei ole erikseen varmistettu asiakkaalta.

Usein tilitoimistolta saatavien lisäpalveluiden hinta kertoo mahdollisista lisäkustannuksista, joita asiakassuhteesta voi syntyä. Parhaiten pystyt arvioimaan kokonaiskustannuksesi käymällä avoimen keskustelun potentiaalisen tilitoimistosi kanssa. Kysy keskustelun aikana ainakin seuraavat kysymykset:

– Kuinka monta työtuntia kuukaudessa arviolta kuluu?
– Alkaako tuntiveloitus heti, jos otan yhteyttä kirjanpitäjään?
– Millaisissa tilanteissa kuukausiveloituksen päälle voi syntyä kuluja?
– Kuuluuko kuukausihintaan tilinpäätös ja veroilmoitus? Paljonko ne maksavat?
– Mitkä ovat tilitoimistolta saatavilla erikseen veloitettavia lisäpalveluita?
– Osaako tilitoimisto antaa arviota koko vuoden kirjanpitokuluista?

Me Selectillä haluamme tarjota asiakkaillemme mahdollisimman ennustettavat kirjanpitokulut, jotka jakautuvat tasaisesti koko vuodelle. Siksi tarjoamme kaikille asiakkaillemme kiinteän kuukausihinnan. Useimmiten hinnoittelemme myös tilinpäätöksen mukaan asiakkaidemme kuukausihintaan. Asiakas saa toki päättää tehdäänkö näin: sovimme yhteistyöprosessin ja hinnoittelun jokaisen asiakkaan kanssa erikseen.

Huomioimme hinnoittelussamme myös sen, että asiakkailla voi olla tarve ottaa yhteyttä tilitoimistoon emmekä käynnistä mittaria heti, jos asiakkaalla on relevantteja pieniä kysymyksiä. Joidenkin asiakkaidemme kanssa sovimme kuukausihintaan mukaan myös kuukausitapaamisen, missä voimme käydä yhdessä läpi yrityksen taloudellista tilannetta. Tämä on yrittäjälle tehokas tapa pysähtyä pohtimaan missä liiketoiminta kulkee ja miten sen kanssa kannattaisi toimia.

Tarvitsetko tilitoimistoa? Ota yhteyttä niin tavataan ja katsotaan kohtaavatko tarpeemme.

Select Financial Services on tilitoimisto Helsingissä. Toimistomme sijaitsee Ateneumin vieressä, mutta tarjoamme tilitoimistopalveluita ja kirjanpitoa digitaalisten työkalujen avulla ympäri Suomen. Meiltä saat lakisääteisen kirjanpidon lisäksi tukea kaikkiin liiketoimintatilanteisiin, ja kun pyörität liiketoimintaasi sähköisen taloushallinnon kautta, ei etäisyyksillä tai kellonajalla ole väliä. Select avaa blogissaan kirjanpidon ja sähköisen taloushallinnon käytäntöjä sekä prosesseja.

Arttu Talvitie

Arttu Talvitie

Arttu on pitkän linjan tekijä monella eri saralla. Hän on toiminut yrittäjänä ja freelancerina niin tapahtumatuotannossa kuin visuaalisella alalla. Opiskelukokemusta kertyi Aallon kauppakorkeakoulussa, ja sieltä matka jatkui uraksi startup-maailmassa, missä Arttu oli mukana kasvattamassa Holvia kuudesta työntekijästä yli kuudenkymmenen ihmisen yritykseksi. Tekeminen ja asioiden aikaansaaminen on aina ollut Artun suurimpia motivaattoreita, kuten myös uuden oppiminen ja kokemuksien kerääminen. Selectillä Arttu tekee myyntiä ja markkinointia, sekä auttaa asiakkaita ratkaisemaan liiketoimintahaasteitaan. Liittyivät ne sitten hinnoitteluun, rahoituksen hakemiseen tai oikeastaan mihin vain.