Holvi kirjanpito

Onko Holvi turvallinen?

Otsikon kysymys pohdituttaa ihmisiä luonnollisesti paljon, onhan oman firman rahoista ja talousdatasta huolta pitäminen jokaiselle yrittäjälle elinarvoisen tärkeää. Meistä selectiläisistäkin suurin osa käyttää Holvia yritystensä taloushallinnon hoitamiseen, joten asia on meille tärkeä henkilökohtaisellakin tasolla. Tässä kirjoituksessa käymme läpi seikkoja, jotka vaikuttavat Holvin turvallisuuteen. Nämä seikat jakautuvat karkeasti kolmeen kategoriaan: viranomaisvalvonnasta johtuva turvallisuus, Holvin turvallisuuskeinot ja -työkalut jotka näkyvät asiakkaille, ja ne keinot, joilla käyttäjä voi itse säädellä Holvi-tilinsä turvaa.

Viranomaisvalvonnasta kumpuava turvallisuus

 

Voidakseen toimia maksuliikenteen välittäjänä Euroopan talousalueella on yrityksen saatava siihen lupa Finanssivalvonnalta, ja Holvilta tällainen maksulaitoksen toimilupa (Maksupalveludirektiivi 2, PSD2) löytyy. Luvan saadakseen on yrityksen pitänyt käydä läpi erittäin perusteellinen selvitysprosessi, jotta FiVa on saatu vakuutettua siitä, että Holvi toimii vastuullisesti, täyttää vakavaraisuussäädökset ja noudattaa kaikkia turvallisuusstandardeja. Toimiluvan saaneet kuuluvat FiVan korkeampaan riskiluokkaan, ja täten onkin luonnollista, että luvan saaminen ei lopeta FiVa:n valvontaa, vaan valvonta on jatkuvaa. Holvi raportoi FiVa:lle toiminnastaan säännöllisesti, jotta FiVa voi pitää huolen siitä, että yrityksen vakavaraisuus, liiketoiminnan riskisyys ja muut seikat pysyvät sallituissa rajoissa. Holvin asiakas saa mielenrauhaa siitä, että Holvi joutuu toiminnassaan noudattamaan kutakuinkin samoja turvallisuusstandardeja kuin perinteiset pankitkin.

Keskeinen Holvin asiakkaiden turvallisuutta lisäävä seikka on se, että Holvi säilyttää Euroopan pankkiviranomaisen ohjeiden mukaisesti asiakkaidensa Holvi-tileillä olevia varoja erillisillä tileillä kumppanipankeissa ns. asiakasvaratileillä. EU:n maksupalveludirektiivin ja Suomen maksulaitoslain mukaisesti nämä pankit ovat eurooppalaisia pankkeja. Asiakasvaratilijärjestely tarkoittaa sitä, että Holvin asiakkaiden varat ovat täysin erillään Holvin omasta taseesta, eikä yritys voi täten sijoittaa edelleen tai muutenkaan käyttää Holvi-tileillä olevia asiakasvaroja. Vaikka Holvi ajautuisi taloudellisiin ongelmiin, jopa maksukyvyttömyyteen, olisivat asiakasvarat turvassa. Koska Holvi säilyttää asiakasvaroja erillisissä tileissä kumppanipankeissa, ovat Holvi-tileillä olevat varat välillisen talletussuojan alaisia. Jos Holvin kumppanipankkia (jonka hallussa asiakasvarat siis ovat) kohtaisi maksukyvyttömyys, saisi Holvin asiakas varansa takaisin Suomen talletussuojarahastolta.

Holvin asiakkaalle näkyvät turvallisuustoimet

 

Kuten monissa muissakin turvallisuutta vaativissa palveluissa, on Holvissa käytössä kaksivaiheinen tunnistautuminen. Toiselta nimeltään käytäntö tunnetaan nimellä vahva sähköinen tunnistautuminen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että joka kerta kun käyttäjä kirjautuu Holvin palveluun tai yrittää tehdä sieltä maksuja, joutuu tämä avaamaan Holvi-sovelluksen älylaitteestaan ja varmentamaan kirjautumisen tai transaktion. Tämä voi välillä tuntua hiukan raskaalta, mutta kiistatonta on, että kaksivaiheinen tunnistautuminen luo huomattavasti lisää turvaa. Vaikka pahatekijä saisikin käsiinsä salasanasi tai tietokoneesi jossa on Holvi-sessio auki, ei hän pääsisi tiliisi ja sen varoihin käsiksi.

Kuten aiemmin kerroimme, Holvi on tuomassa käyttäjilleen luotto-ominaisuudelliset Mastercardit. Tämä uudistus tuo mukanaan myös uudistuksen, jolla Holvi parantaa turvatasoaan. Holvi ottaa käyttöön 3D Secure 2 -menetelmän (3DS2) Mastercardilla tehtyjen maksujen varmentamiseksi. Kun aiemmin moni meistä on joutunut verkko-ostoksen yhteydessä varmentamaan henkilöllisyytensä sangen epäkätevästi tekstiviestin kautta, 3DS2 mahdollistaa biometrisen varmennuksen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Holvi Mastercardin käyttäjä voi halutessaan tunnistautua Holvi-sovelluksen kautta kasvo- tai sormenjälkitunnisteella. 3DS2-menetelmä arvioi myös kulissien takana käyttäjän tekemien maksujen riskisyyttä, ja joissain tapauksissa ei varmennusta kysytä ollenkaan, mikäli maksutapahtuma arvioidaan riskittömäksi. Varsin näppärää!

Holvin käyttäjän keinot luoda ja säädellä Holvi-tilinsä turvaa

 

Mikäli Holvin käyttäjä niin haluaa, Holvi lähettää mobiili-ilmoituksia sovelluksensa kautta kaikista lähtevistä ja saapuvista maksuista sekä Holvi-kortilla tehdyistä maksuista. Sen lisäksi että nämä ilmoitukset pitävät yrittäjän ajan tasalla yrityksensä rahaliikenteestä, tuovat ilmoitukset Holvi-kortin käytöstä lisäturvaa. Mikäli huomaat että Holvi-kortillasi on tehty maksu silloin kun et ole sitä itse tehnyt, voit reagoida välittömästi ja estää korttisi käytön.

Holvi antaa käyttäjilleen mahdollisuuden lisätä tililleen muita käyttäjiä. Pääset itse valitsemaan, kuinka laajat käyttöoikeudet heille haluat antaa. Esimerkiksi Holvi-kirjanpitäjällesi haluat antaa assistentin oikeudet, jolloin tämä pystyy hoitamaan kirjanpitosi, mutta ei pysty esimerkiksi varmentamaan tililtäsi ulos suuntautuvia maksuja tai hallinnoimaan tilisi käyttäjäoikeuksia ja -asetuksia. Mikäli etsit Holvi-kirjanpitoa tekevää tilitoimistoa, joka voi tukea myös missä tahansa muussa liiketoimintatilanteessa, niin ota yhteyttä.

Mikäli otat käyttöön Holvi-maksukortin, pystyt säätelemään sen käyttömahdollisuuksia tilisi asetuksista. Pystyt esimerkiksi asettamaan kortillesi käteisnostorajoituksen. Riippuen käyttötottumuksistasi voit myös estää kokonaan käteisnostot tai verkkomaksut. Tekemällä näin luonnollisesti lisäät tilisi turvallisuutta, ja minimoit kortin vääriin käsiin joutumisesta aiheutuvan harmin. Mikäli epäilet Holvi-korttisi joutuneen vääriin käsiin, pystyt estämään sen käytön kokonaan tilisi asetuksista. Jos käy niin hyvin, että kyseessä olikin väärä hälytys, pystyt poistamaan eston yhtä helposti kuin sen laitoit päällekin.

Summa summarum: Holvin turvallisuudesta

 

Kuten artikkelissa kävimme läpi, Holvi on Finanssivalvonnan tarkan valvonnan alaisuudessa. Lisäksi yritys tuntuu olevan sitoutunut kehittämään käyttäjiensä turvallisuutta myös näiden lakivelvoitteiden ulkopuolella. Talletussuoja ja lainsäätäjän regulaatiot takaavat sen, että Holvin asiakkaiden varat ja kirjanpitodata ovat turvassa myös kurjimpien skenaarioiden toteutuessa. Selectin silmissä Holvi on yhtä luotettava kuin normaalitkin pankit. Tästä todisteena käy myös se, että moni selectiläinen käyttää Holvia oman yrityksensä talouden pyörittämiseen.

Select Financial Services on Holvin tilitoimistokumppani, mutta Holvi ei ole vaikuttanut blogipostauksen sisältöön. Selectin Arttu oli Holvin kuudes työntekijä ja useampi Selectin tiimiläinen on ollut mukana aloittamassa Holvin tilitoimistoyhteistyötä. Mikäli tarvitset Holvi-yhteensopivaa kirjanpitoa, niin ota yhteyttä.

Select Financial Services on tilitoimisto, joka tukee asiakkaitaan tilanteessa kuin tilanteessa. Autamme lakisääteisen kirjanpidon lisäksi rahoitushakemuksissa, liiketoiminnan kehittämisessä sekä yllättävissä liiketoimintaympäristön muutoksissa. Toimistomme sijaitsee Ateneumin vieressä, mutta tarjoamme sähköisiä tilitoimistopalveluita ja kirjanpitoa digitaalisten työkalujen avulla ympäri Suomen. Select avaa blogissaan kirjanpidon ja sähköisen taloushallinnon käytäntöjä sekä prosesseja.