Työaikaseurannalla seurataan nimensä mukaisesti aikaa, jonka työntekijät ovat tehneet töitä. Käsittelemme tässä blogipostissa syitä tehdä työajanseurantaa, seuraavassa postauksessa kerromme erilaisista tavoista toteuttaa seuranta ja blogipostisarjan kolmannessa osassa julkaisemme ilmaisen työkalun työajanseurantaan.

Miksi työaikaseurantaa pitää tehdä?

1) Työajanseuranta on osaltaan lakisääteistä. Työaikalaki määrää, että työntekijöiden työtunteja pitää seurata ja raportit siitä pitää säilyttää kahden kalenterivuoden ajan. Laissa on kuitenkin tästä useita poikkeuksia, erityisesti sellaisille työntekijöille, jotka toimivat itsenäisessä asemassa.

2) Työajanseuranta on usein palkanmaksun peruste. Palkanlaskija saa yrityksen työaikaseurannan käyttöönsä ja tekee palkkojen laskun ja maksun sen pohjalta. Onkin hyvä keskustella oman tilitoimiston tai palkanlaskijan kanssa, että mikä on paras tapa toteuttaa työajanseuranta.

3) Työajanseuranta mahdollistaa kulujen tarkkailun. Monissa yrityksissä työntekijäkustannukset ovat merkittävä osa kokonaiskustannuksia. Siksi yrityksen on tärkeää seurata kuinka suuri osa yrityksen liikevaihdosta menee henkilöstökustannuksiin. Tämä vaihtelee aloittain, mutta usein esimerkiksi hyvää tulosta tekevän ravintolan henkilöstökustannuksien tulisi olla alle 30% liikevaihdosta.

4) Työajanseuranta voi olla olennaista myös vastuukysymyksissä. Esimerkiksi työtapaturmatilanteissa voi olla tarpeen näyttää toteen, että työntekijä on ollut ollut työajalla.

Syistä riippumatta työajanseuranta kannattaa tehdä huolellisesti. Lue aiheesta lisää seuraavasta blogipostistamme ja mikäli tarvitset sähköisiä tilitoimistopalveluita tai digitaalista kirjanpitoa, niin ota yhteyttä.