Koronaviruksen vaikutukset yrittäjälleYrittäjävinkit

Koronaviruksen vaikutukset yrittäjille: viisi ohjetta liiketoimintaan covid19 -epidemian aikana

Koronavirus aiheuttaa paljon seurauksia yrittäjälle. Tässä blogipostissa käsittelemme viisi ohjetta liiketoiminnan pyörittämiseen covid19 -epidemian aikana:

1) Yrittäjä, reagoi heti koronavirukseen
2) Kassavirran optimointi ja rahoitusmahdollisuudet kriisitilanteessa
3) Lomautukset ja irtisanomiset koronan takia
4) Yrittäjän tuet itselle ja työntekijöille
5) Laki ja sopimukset epidemian aikana.

Tässä viisi ohjetta liiketoimintaan koronaepidemian aikana (muista, että tilanne muuttuu jatkuvasti ja kannattaa aina perehtyä myös viimeisimpiin tietoihin sekä ohjeistuksiin).

Yrittäjä, reagoi heti koronavirukseen

Monien ennusteiden mukaan korona laajenee tämän viikonlopun aikana epidemiaksi myös Suomessa. Tapahtumatuotantoala on jo käytännössä pysähtynyt hallituksen ohjeistettua suurempien tapahtumien peruuttamisesta, ja ravintoloiden sekä baarien asiakasvirta on hiljentynyt ihmisten rajoittaessa liikkumistaan. Joihinkin toimialoihin koronaepidemia vaikuttaa suoraan, mutta kulutuksen väheneminen ja projektien peruuntuminen tulee vaikuttamaan välillisesti lähes jokaiseen yritykseen.

Pahimmillaan on veikattu globaalia lamaa, vaikka valtiot maailmalla ovat rupeamassa talouden elvytystoimiin. Yrittäjän onkin syytä ruveta varautumaan koronaan, vaikkei vaikutus näkyisi vielä juuri hänen yrityksessä.

Kassavirran optimointi ja rahoitusmahdollisuudet kriisitilanteessa

Koska yleinen kulutus tulee laskemaan, monet yritykset voivat olettaa tulojen laskevan tulevaisuudessa, ja kulujen minimoiminen onkin syytä aloittaa heti. Kun yrityksen kaikki turhat kulut on karsittu pois, on tärkeä arvioida tulevia kassavirtoja ja rahojen riittämistä tuleviin laskuihin. Tässä kohtaa kannattaa käyttää mahdollisuuksien mukaan olemassa olevia varastoja ja muita resursseja, eikä tehdä uusia tilauksia.

Mikäli kuitenkin näyttää siltä, ettei kaikista maksuista pystytä selviämään, kannattaa ottaa yhteyttä velkojiin ja sopia maksusuunnitelmista. Velkojan kanssa neuvotteleminen voi tuntua ikävältä ja vievän hirveästi aikaa, mutta se on silti paljon parempi ratkaisu, kuin antaa laskujen mennä perintään, jolloin lisäkulut helposti moninkertaistavat laskun loppusumman. Useimmat yritykset antavat mielellään maksuaikaa mahdollisuuksien mukaan, varsinkin tässä erikoistilanteessa.

Monet rahoituslaitokset ovat myös luvanneet joustaa koronaepidemian aikana. Pankit ja Finnvera lupaavat lyhennysvapaita kuukausia ja ohjauskorot laskevat. Myös valtio on luvannut tukea yrityksille, mutta on vielä epäselvää miten nämä tuet kohdistuisivat PK-sektorille. Lisäksi talousapua saa maksutta Yritys-Suomi Talousapu -neuvontapalvelusta, puh +358 295 024 880

Lomautukset ja irtisanomiset koronan takia

Yrityksen haastava taloudellinen tilanne on rasite niin yrittäjälle kuin yrityksen työntekijöillekin. Useissa yrityksissä työntekijäkustannukset voivat muodostaa merkittävän osan yrityksen kuluista, mikä voi pahimmillaan koitua yrityksen kohtaloksi, jos kassavirta sakkaa. Työntekijät ovat kuitenkin usein menestyvän yrityksen tärkein tekijä. Siksi on todella tärkeätä olla avoin työntekijöitä kohtaan ja mahdollisesti keskustella heidän kanssaan tilanteesta. Työntekijöiden kanssa huonosti hoidettu kriisitilanne voi tuntua negatiivisesti yrityksen toiminnassa vielä pitkään epidemian hälvennyttyä.

On siis todella tärkeää miettiä onko irtisanomiset tai lomautukset tarpeen. Koronaepidemia ei sinänsä muuta yrityksen irtisanomis- tai lomautusperusteita, mutta epidemia voi viedä yrityksen sellaiseen taloudelliseen tilanteeseen, että näin on toimittava.

Mikäli lomautusta tai irtisanomisia siis harkitaan, tulee toimia työsopimuslain puitteissa. Työnantaja saa lomauttaa työntekijän taloudellisin tai tuotannollisin perustein, tai kun työnantajan edellytykset tarjota työtä ovat tilapäisesti vähentyneet, eikä työntekijälle voida kohtuudella järjestää muuta sopivaa työtä tai koulutusta, joka vastaa työnantajan tarpeita. Lomauttaminen koskee pääsääntöisesti vakituisia työntekijöitä ja määräaikainen työntekijä voidaan lomauttaa vain, jos sijaistettavan vakituinen työntekijä voitaisiin lomauttaa.

Jos lomautus toteutetaan, on tärkeä seurata oikeaa prosessia ja toimittaa ennakkoselvitys viipymättä, sekä lomautusilmoitus 14 päivää ennen lomautusta. Työntekijällä voi olla oikeus saada työttymyysetuutta siltä ajalta, kun hänet on lomautettu, mutta hänen pitää hakea sitä itsenäisesti. Voit lukea lisää lomauttamisesta blogistamme.

Yrittäjän taloudelliset tuet ja korvaukset, itselle ja työntekijälle.

Mikäli yrittäjä sairastuu itse koronaan, tai joutuu karanteenin, voi hän olla oikeutettu Kelan maksamaan tartuntatautipäivärahaan. Yrittäjä ei voi kuitenkaan itse päättää karanteenistaan tai diagnosoida itselleen koronaa: saadakseen päivärahaa yrittäjän tulee hakea lääkärintodistus tartuntataudeista vastaavalta lääkäriltä. Yrittäjän sosiaaliturva, ja siten tartuntatautipäiväraha, määräytyy YEL-vakuutuksen mukaan. Sen suuruus siis myös korreloi vakuutusmaksujen kanssa.

Mikäli yrityksellä menee huonosti ja yrittäjän henkilökohtainen talous romahtaa, hän voi olla oikeutettu yleiseen asumistukeen tai toimeentulotukeen. Myös verottaja on valmis joustamaan, mikäli yritys on joutunut taloudellisiin vaikeuksiin “erityisestä syystä” kuten sairastumisesta. Yrityksen työntekijällä voi olla oikeus saada työttymyysetuutta siltä ajalta, kun hänet on lomautettu.

Laki ja sopimukset epidemian aikana.

Koronavirus ei lähtökohtaisesti muuta tilannetta jo solmittujen sopimusten suhteen vaan kaikkien sopimuksien oikeudet ja velvoitteet pysyvät sellaisenaan. Useissa sopimuksissa erityistilanteet on huomioitu, ja niihin on erikseen sovitut ehdot, joita sovelletaan. Yllättävissä olosuhteissa voidaan tilanteen tulkita olevan myös “force majeure.

Force majeure, eli ylivoimainen este tai tapahtuma, on sopimusoikeudessa käytettävä termi, joka tarkoittaa sopimuksen osapuolista riippumatonta, odottamatonta poikkeuksellista tapahtumaa, joka estää sovitun velvollisuuden täyttämisen. Ylivoimaisen esteen kohdannut osapuoli ei tavallisesti ole velvollinen korvaamaan vahinkoja, jotka aiheutuvat ylivoimaisesta esteestä. Koronaepidemia ei kuitenkaan automaattisesti ole force majeure -tilanne, vaan se arvioidaan aina tapauskohtaisesti.

Ylivoimaisella esteellä tarkoitetaan tapahtumia:

-jotka sattuvat sopimuksen teon jälkeen
-joihin sopimuspuolet eivät voi vaikuttaa
-jotka eivät olleet sopimusta tehtäessä ennakoitavissa, ja
-jotka estävät sopimuksen täyttämisen kokonaan tai osaksi tai tekevät sen kohtuuttoman vaikeaksi

Eli esimerkiksi koronaviruksen suhteen pitää huomioida monia tekijöitä sekä sopimuksenteon ajankohta: onko epidemia ollut ennakoitavissa sopimusta tehdessä?

Nämä ohjeet eivät ole kattavat, mutta tarjoavat ohjeita liiketoimintaan koronavirusepidemian aikana. Mikäli epidemia on iskenyt yritykseesi pahasti, ei kannata jäädä tuleen makaamaan vaan ottaa yhteyttä paikalliseen yrittäjäjärjestöön tai muihin yrittäjiin, sekä julkisiin tahoihin. Mahdollisesti myös tilitoimistosi voi tukea haastavissa liiketoimintatilanteissa.

Select Financial Services on tilitoimisto Helsingissä. Toimistomme sijaitsee Ateneumin vieressä, mutta tarjoamme sähköisiä tilitoimistopalveluita ja kirjanpitoa digitaalisten työkalujen avulla ympäri Suomen. Meiltä saat lakisääteisen kirjanpidon lisäksi tukea kaikkiin liiketoimintatilanteisiin, kuten liiketoimintaympäristön yllättäviin muutoksiin. Select avaa blogissaan kirjanpidon ja sähköisen taloushallinnon käytäntöjä sekä prosesseja.

Arttu Talvitie

Arttu Talvitie

Arttu on pitkän linjan tekijä monella eri saralla. Hän on toiminut yrittäjänä ja freelancerina niin tapahtumatuotannossa kuin visuaalisella alalla. Opiskelukokemusta kertyi Aallon kauppakorkeakoulussa, ja sieltä matka jatkui uraksi startup-maailmassa, missä Arttu oli mukana kasvattamassa Holvia kuudesta työntekijästä yli kuudenkymmenen ihmisen yritykseksi. Tekeminen ja asioiden aikaansaaminen on aina ollut Artun suurimpia motivaattoreita, kuten myös uuden oppiminen ja kokemuksien kerääminen. Selectillä Arttu tekee myyntiä ja markkinointia, sekä auttaa asiakkaita ratkaisemaan liiketoimintahaasteitaan. Liittyivät ne sitten hinnoitteluun, rahoituksen hakemiseen tai oikeastaan mihin vain.