Koronaviruksen vaikutukset yrittäjälleYrittäjävinkit

Koronan vaikutukset yrittäjälle: työsuhde ja covid19 -virus, lomauttaminen sekä irtisanominen

Koronavirus on pyyhkäissyt nyt myös yli Suomen pienyrittäjäkentän ja monet yritykset kertovat jo kassavirran sakkaamisesta. Pahiten tilanne on tuntunut tapahtumatuotanto- ja ravitsemusalalla, mutta välillisesti kaikki toimialat tulevat kärsimään alentuneesta kulutuksesta. Nyt onkin tarve rajoittaa kuluja ja monille yrityksille palkat ja työnantajamaksut ovat yksi suurimpia menoeriä. Siksi monessa yrityksessä pohditaankin lomautuksia ja jopa irtisanomisia.

Irtisanominen koronaepidemian aikana

Työnantaja saa irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen vain asiallisesta ja painavasta syystä. Määräaikaista työsopimusta ei saa irtisanoa, jollei irtisanomisesta ole sovittu (nykyään myös määräaikaisissa sopimuksissa on usein erillinen kohta liittyen irtisanomiseen).

Asiallinen ja painava syy voi liittyä joko työntekijään tai yrityksen taloudellisiin ja tuotannollisiin seikkoihin. Koronaviruksen nostama epidemia on vaikuttanut monien yrityksien tuloihin merkittävästi, eikä yrityksellä välttämättä ole mahdollisuuksia maksaa palkkoja. Kuvattu tilanne oikeuttaa lähes aina irtisanomiseen, mutta koska epidemian vaikutukset ovat todennäköisesti väliaikaiset, on lomauttaminen todennäköisesti parempi ratkaisu.

Lomautuksen perusteet eivät muutu koronaviruksen myötä

Työntekijän saa lomauttaa silloin, kun työnantajalla on taloudellinen tai tuotannollinen peruste irtisanoa työsopimus. Eli lomautuksen voi mieltää irtisanomista kevyemmäksi tavaksi yrittää päästä poikkeustilanteen, kuten koronaepidemian, yli. Kevyin syin lomautusta ei kuitenkaan voi tehdä. Lomautuksen voi tehdä myös osa-aikaisesti tai sen vaihtoehtona voi olla alennettu palkka. Palkan alentamisesta pitää sopia erikseen työntekijän kanssa, eikä alennettu palkka saa olla ristiriidassa TES:in kanssa.

On myös erittäin hyvä muistaa, että työntekijät ovat yrityksen tärkeimpiä voimavaroja ja sen takia lomautus kannattaa tehdä läpinäkyvästi ja avoimesti, jotta työntekijät myös palaavat tyytyväisenä lomautukselta. Oikeaoppisen lomautusprosessin aikana pitää myös tehdä työntekijöille selvitys lomautuksesta ja antaa heille mahdollisuus kommentoida selvitystä. Tämä mahdollistaa avoimen ja rakentavan keskustelun työntekijöiden kanssa.

Lomauttaminen koskee ensisijaisesti vakituisia työntekijöitä. Määräaikaisessa työsuhteessa olevan voi lomauttaa vain, jos työnantajalla olisi oikeus lomauttaa se vakituinen työntekijä, jonka sijaisuutta määräaikainen hoitaa.

Lomautuksen aloittaminen koronaviruksen myötä

Yrityksen pitää heti lomautustarpeen noustua tehdä selvitys siitä miksi yritys joutuu lomauttamaan työntekijöitään ja esittelemään tämän selvityksen työntekijöilleen, jotka saavat kommentoida selvitystä. Ennakkoselvityksestä on käytävä ilmi

Lomautuksen peruste
Arvioitu laajuus
Toteuttamistapa
Alkamisajankohta
Kesto tai arvioitu kesto

Ennakkoselvityksen ja kommentoinnin lisäksi työntekijälle pitää tehdä henkilökohtainen ilmoitus lomautuksesta 14 päivää ennen sen alkamista. Mikäli lomautukseen liittyvät yksityiskohdat muuttuvat, pitää tehdä uusi ilmoitus. Koska työntekijällä on oikeus saada lomautuksesta kirjallinen todistus, voi ilmoituksen tehdä suoraan kirjallisena. Voit hyödyntää tähän esimerkiksi tätä lomaketta.

Lomautuksen lopettaminen koronan aikana

Usein lomautus loppuu ennalta määrätyn ajan jälkeen, joka on ilmoitettu ennen lomautusta. Mikäli lomautus on “toistaiseksi”, lomautuksen päättämisestä pitää kertoa 7 päivää ennen työhön palaamista. Lomautettu voi myös palata työhön heti lomautustarpeen päättyessä, jos se sopii molemmille osapuolille.

On tärkeä huomioida, että TESissä voi olla lomauttamista koskevia säädöksiä, joita tulee noudattaa. Toisaalta niissä voi olla myös työnantajan kannalta hyödyllisiä säädöksiä, kuten joustavuutta lomautukselta palaamiseen. Mikäli työntekijä irtisanotaan lomautuksen aikana, on hän oikeutettu irtisanomisajan palkkaan.

Työntekijän edut epidemiasta johtuvan lomautuksen aikana

Lomautetulle työntekijälle ei makseta palkkaa, mutta hänen lomapäivänsä kertyvät normaalin tapaan. Työsuhdeasunto pystyy työntekijän hallussa, mutta luontaisetujen käytöstä on sovittava erikseen työnantajan ja työntekijän välillä.

Lomautettu on oikeutettu hakemaan työttömyyskorvausta ja voi ottaa vastaan myös muualta tarjottua työtä. On suositeltavaa vähintäänkin hakea työttömyyskorvausta heti lomautuksen alettua. Lomautuksen aikana työntekijä voi irtisanoutua ilman irtisanomisaikaa.

Select Financial Services on tilitoimisto Helsingissä. Toimistomme sijaitsee Ateneumin vieressä, mutta tarjoamme sähköisiä tilitoimistopalveluita ja kirjanpitoa digitaalisten työkalujen avulla ympäri Suomen. Meiltä saat lakisääteisen kirjanpidon lisäksi tukea kaikkiin liiketoimintatilanteisiin, kuten liiketoimintaympäristön yllättäviin muutoksiin. Select avaa blogissaan kirjanpidon ja sähköisen taloushallinnon käytäntöjä sekä prosesseja. Tällä hetkellä kirjoitamme myös paljon koronaviruksen vaikutuksista yrittäjälle.

Arttu Talvitie

Arttu Talvitie

Arttu on pitkän linjan tekijä monella eri saralla. Hän on toiminut yrittäjänä ja freelancerina niin tapahtumatuotannossa kuin visuaalisella alalla. Opiskelukokemusta kertyi Aallon kauppakorkeakoulussa, ja sieltä matka jatkui uraksi startup-maailmassa, missä Arttu oli mukana kasvattamassa Holvia kuudesta työntekijästä yli kuudenkymmenen ihmisen yritykseksi. Tekeminen ja asioiden aikaansaaminen on aina ollut Artun suurimpia motivaattoreita, kuten myös uuden oppiminen ja kokemuksien kerääminen. Selectillä Arttu tekee myyntiä ja markkinointia, sekä auttaa asiakkaita ratkaisemaan liiketoimintahaasteitaan. Liittyivät ne sitten hinnoitteluun, rahoituksen hakemiseen tai oikeastaan mihin vain.